Olympiatoppen -- Sammen om de store prestasjonene

Trenerutvikling

Her finner du relevant informasjon for deg som er, eller ønsker å bli, trener i norsk toppidrett – enten for dagens eller morgendagens toppidrettsutøvere.

Olympiatoppens trenerutviklingstiltak ønsker å bidra til å gi trenere et grunnlag for å videreutvikle seg selv og utøverne til høyeste internasjonale prestasjonsnivå på kort og lang sikt.

Kontaktinfo – John Anders Bjørkøy – Leder Trenerutvikling, Olympiatoppen - jab@olympiatoppen.no/95150945.

Filosofi

Utviklingsavdelingen skal, sammen med Olympiatoppen regionalt, utfordre, kvalitetssikre og støtte særforbundenes langsiktige utviklingsarbeid. 

Prinsipper om trenerutvikling

Olympiatoppen ønsker å utvikle, støtte og utfordre trenerne i norsk toppidrett til å videreutvikle kunnskapen og kompetansen sin, slik at de kan være enda bedre støttespillere for utøverne og deres toppidrettsprosjekt.

Trenerløypa - Særforbundenes arbeid med trenerutvikling

Trenerløypa er særforbundenes rammeverk for trenerutdanning, og rammeverket ble vedtatt i idrettsstyret i 2011. 

Topptrener

Olympiatoppens topptrenerutdanninger har som mål å øke kompetansen til trenerne av dagens (topptrener 2) og morgendagens (topptrener 1) toppidrettsutøvere.

Elitecoach-programmet

Elitecoach-programmet er en utdannelse innen toppidrett for inviterte toppidrettstrenere,  sportssjefer og ledere i norsk toppidrett, samt eventuelle deltakere fra norsk næringsliv.

Treneren i utvikling (regionalt program)

Treneren i utvikling er et regionalt fellesidrettslig trenerutviklingstiltak for trenere som jobber med morgendagens toppidrettsutøvere. 

Kontakt oss

Olympiatoppen

Telefon
21 02 90 00
Besøksadresse
Sognsveien 228
Poststed
0840 Oslo
Treningssenteret
24 07 57 20
Sportshotellet
22 02 57 35
Helseavdelingen
24 07 57 10

Regioner