Olympiatoppen -- Sammen om de store prestasjonene

Kurs innen teknikk & motorikk

En av kjerneoppgavene i Olympiatoppen er å styrke den daglige treningskvaliteten blant våre miljø. Basert på våre erfaringer med morgendagens utøvere ser vi behovet for en tidligere start på motorisk trening. Denne type trening skal utvikle forutsetninger for god teknikk, samtidig som den skal forebygge skader og utvikle trenbarheten.

En av kjerneoppgavene i Olympiatoppen er å styrke den daglige treningskvaliteten blant våre miljø. Basert på våre erfaringer med morgendagens utøvere ser vi behovet for en tidligere start på motorisk trening. Denne type trening skal utvikle forutsetninger for god teknikk, samtidig som den skal forebygge skader og utvikle trenbarheten.

Motorisk Trening i Klubb

For å stimulere til idrettsglede over tid og utvikle fremtidige toppidrettsutøvere, har Olympiatoppen Nord-Norge skreddersydd et eget trenerutviklingsprogram innen motorisk trening. "Motorisk Trening i Klubb" er ment for trenere/foreldre som arbeider med trening blant unge utøvere. Det gis en innføring i begrepet, samt en gjennomgang av grunnleggende motorisk trening og ferdigheter som stabilitet, mobilitet, koordinasjon, balanse og styrke. Summen av denne type ferdigheter ses på som grunnlag for teknikkutvikling. 

Kursalternativer:
1. Fullt program over ca 8-10 uker
Klikk her for å se fullt program (pdf)
2. Full dag a 6 timer
3. 2 økter a 2,5 timer 

Pris kr 10.000

Workshop teknikk & motorikk idrett

"Teknikk & Motorikk" er rettet mot enkeltidretter. Her belyses teknisk/motoriske ferdigheter i en idrettsspesifikk kontekst, det vil si trening som går fra det generelle mot spesifikke. "Teknikk & Motorikk" er ment for trenere for unge/etablerte utøvere, i den spesifikke idretten. Disse treningskursene avholdes på ettermiddag/kveldstid, med følgende innhold: 

 • Varighet økt 2x2 timer eller 4 timer sammenhengende
 • Pris pr. kurs er kr 8.000 inkl. lokaler (Pris reduseres hvis miljøet kan stille med egnede lokaler.) 
 • Maks 10 kursdeltagere

Fagkvelder

Hvorfor teknikk & motorikk? 

 • Teori
 • Varighet 1,5 timer
 • Pris kr 2.500
 • Miljøet stiller med lokaler

Enkeltemner teori og praksis teknikk & motorikk  

 • Emner: Bevegelighet/koordinasjon/balanse/stabilitet
 • Varighet 2,5 timer
 • Pris kr 3.500
 • Miljøet stiller med lokaler

 

Kontaktinformasjon: 

Rikke Bjerke
Kursholder Troms/Finnmark og fagkonsulent teknikk & motorikk
Mobil: 93 03 23 09
Mail: rikke.bjerke@rb-aktifys.no

Espen Lian
Kursholder Nordland og fagkonsulent teknikk & motorikk
Mobil: 47 26 81 64
Mail: espen.lian@olympiatoppen.no

Ingrid Mellem Mortensen
Fagansvarlig teknikk & motorikk
Mobil: 97 71 71 99
Mail: ingrid.mortensen@olympiatoppen.no