Olympiatoppen -- Sammen om de store prestasjonene

Utøverstimuli 2. desember

Olympiatoppen Nord-Norge inviterte 2. desember til utøverstimuli i Prestasjonsklyngen Nord. Tematikken omhandlet "Hvorfor laget er viktig for min prestasjon, og hvordan bygge det gode laget?" Med flotte bidragsytere fikk vi både faglig input fra forskning og deling på tvers med egne erfaringer fra ulike perspektiver i panelpraten.

"Hvorfor er laget viktig for min prestasjon, og hvordan bygge det gode laget?"


Innledningen på siste utøverstimuli i 2019 stod vår egen avdelingsleder Trine Lise Andersen for. Hun er for tiden i innspurten med å levere sin doktorgrad som omhandler prestasjonskultur og hennes forskning er gjort inn mot en lagsstruktur. Derfor var det veldig interessant å høre hvordan dynamikk, spenning og motsetninger er viktige byggesteiner i prestasjonskulturer. 

Med utgangspunkt i innledningen skulle deltakerne reflektere i smågrupper hva de selv mener er de viktigste grunnsteinene for å bygge "det gode laget" og hvordan de nå jobber med prestasjonskultur i sitt lag. Hva er deres bidrag?

Videre inviterte vi til en spennende panelprat hvor Alexander Os (tidligere skiskytter på høyt nivå), Tom Høgli (tidligere landslagsspiller fotball) og Trine Lise med trenerhatten på (tidligere u-landslagstrener fotball). Vi fikk dermed diskutert tematikken fra tre ulike perspektiver: individuell idrett, lagidrett og med et trenerperspektiv. Robuste relasjoner, ærlighet og tillit/selvtillit var noe av det som gikk igjen.

I neste egentrening ønsket vi å utfordre deltakerne på interne spenninger i laget. Hvordan håndteres de? Hvilke situasjoner oppleves som trygge til å håndtere og hvilke viker man unna? Hvor ligger ens eget utviklingspotensiale?


Alexander Os.jpg 

Tom Høgli.jpg

 

    Filer

    Ingen relaterte filer.