Olympiatoppen -- Sammen om de store prestasjonene

Lederstimuli 19. september

Olympiatoppen Nord inviterer ledere og trenere i Prestasjonsklyngen Nord til en ny samling på tvers av bransjer og organisasjoner torsdag 19. september. Denne gang skal vi jobbe videre med Pre Mortem fra årets Prestasjonskonferanse!

Pre Mortem - fra øvelse til realitet

På høstens første leder- og trenerstimuli vil vi bruke det helt unike nettverket i Prestasjonsklyngen Nord, med all sin kompetanse og erfaring, til å høre mer om og jobbe sammen om en utfordring som en av våre partnere utfordres på og som vil oppleves som relevant og lærerik for oss alle.

Under Prestasjonskonferansen Nord i juni gjennomførte vi øvelsen "Pre Mortem" sammen med NRK, en litt annerledes måte å jobbe strategisk i organisasjonen for å møte de utfordringene som vil komme. Denne øvelsen viste mange av oss at utenkelige og uønskede scenarier kan være både nærmere og mer realistiske enn vi selv var klar over. Denne gangen vil Jobzone som vertskap invitere oss inn i en ekte og svært utfordrende problestillling, som et eksempel på hvordan fremtidsbildet utfordrer lederskapet i deres bransje. Hvordan ser dette ut i andre bransjer og organisasjoner i vårt nettverk? Er vi klar over hva vi må være forberedt på som ledere og organisasjon?


Program for samlingen

13.30 Registrering, kaffe og velkomstprat
14.00 Velkommen fra OLT Nord
14.20 Jobzone har ordet
Fremtidsbildet 2025 - hvilke utfordringer vil Jobzone møte?
Hvilke nye lederutfordringer kan et nytt fremtidsbilde skape?
14.40 Refleksjon på tvers
15.15 Kaffepause med energimat
15.30 Egentrening i egen organisasjon
16.30 Felles oppsummering

    Filer

    Ingen relaterte filer.