Olympiatoppen -- Sammen om de store prestasjonene

Utøverstimuli 18. september 2019

Olympiatoppen Nord-Norge inviterer utøvere i Prestasjonsklyngen Nord til utøverstimuli på tvers av bransjer 18. september 2019. "Restitusjon vs prestasjon i et helhetlig perspektiv" er overskriften og vi skal innlede med en sofaprat før vi fordyper oss videre ned i tematikken gjennom egentreninger.

"Restitusjon vs prestasjon i et helhetlig perspektiv"

Etter vårens prestasjonskonferanse med temaet ENERGI, var det mange retninger vi vurderte før planleggingen av høsten og vinterens utøverstimuli. Fra vår hverdag og arbeidet med de fremste utøverne, er vi svært opptatte av totalbelastningen og at de skal ha en balanse i livet. Hverdagen krever mye av oss, både på jobb og i fritiden, og dette ønsker vi å dvele litt ved. 

Gjennom å høre hva våre deltakere i sofapraten har erfart samt gi muligheter og rom for spørsmål og diskusjon, skal alle deltakerne etter hvert få rette søkelyset på seg selv. Vi legger opp til to egentreninger i mindre grupper hvor deltakerne skal få fordype seg i tematikken gjennom først et prestasjonsperspektiv og deretter et restitusjonsperspektiv. 


Jorun Perander.jpg (Foto: Marius Fiskum)

Andreas Nygaard.jpg

Morten Tønder Albertsen.jpg

Program for dagen:

11.30 Lunsj og mingling på Alfheim Stadion
12.00 Velkommen og innledning fra Olympiatoppen Nord-Norge
12.15 Sofaprat med Andreas Nygaard (idrett), Jorun Perander (kultur) og Morten Tønder Albertsen (næring). 
  Ledet av Roger Finjord.
13.30 Egentrening første omgang
14.00 Egentrening andre omgang
14.30 Felles oppsummering
15.00 Ferdig for dagen

    Filer

    Ingen relaterte filer.