Olympiatoppen -- Sammen om de store prestasjonene

Ny søknadsrunde til Trenerløftet for 2020!

Olympiatoppen har åpnet opp for nye søknader til Trenerløftet for å supplere til uttaket som ble gjort høsten 2018.

Olympiatoppen fikk i 2018 en gave fra Sparebankstiftelsen DNB på 9 millioner kroner til det 2-årige prosjektet Trenerløftet. Prosjektets hovedmål er å bidra til kompetanseheving for unge talentfulle trenere, som trener unge talentfulle utøvere. Da søknadsrunden til både 2019-kullet og 2020-kullet ble gjennomført høsten 2018 ble ikke alle plassene for 2020-kullet fylt opp. I Nord-Norge har vi fylt opp 3 av totalt 6 plasser for 2020, og åpner nå opp for nye søknader.

Programmet består i stor grad av ‘on-site’ veiledning, der hver trener gjennom ett år får 10 besøk av en erfaren og skolert veileder fra Olympiatoppen. Veilederens oppgave vil være å støtte, følge opp og utfordre trenernes arbeid med sine personlige utviklingsmål. I tillegg til å få besøk av en veileder i trenings- og konkurransesammenheng vil trenerne i hver region samles fire ganger i løpet av året for erfaringsutveksling, nettverksbygging og kunnskapsutvikling. Det er også mulighet for å søke om et særidrettslig egenutviklingsstipend på kr. 10 000,- som skal brukes til å videreutvikle egen kompetanse innen sin idrett. Forslag på gode måter å bruke stipendet på er mesterlære hos landslagstrenere, besøke sterke utviklingsmiljøer, eller delta på konferanser.

I Olympiatoppen Nord har vi i 2019 fulgt opp 4 trenere gjennom prosjektet; Håvar Østvik (skiskyting), Ida Ruiken (judo), Nina Røberg (kickboxing) og Bertine Neverdal (håndball). På Olympiatoppen Nords instagramkonto kan dere se hvordan Morten Trane har jobbet med Nina Røberg fra kickboxing i prosjektet, og hva de har vektlagt i hennes oppfølging.

Hvordan søker jeg?

Søknader til Trenerløftet i Nord-Norge gjøres via følgende lenke: Søknad Trenerløftet Nord-Norge
For å søke må du ha med anbefalelsesbrev fra særforbund og anbefalelsesbrev fra klubb, toppidrettsgymnas, el. Anbefalelsesbrev fra særforbund bør komme fra ansvarlig trenerutvikling, sportssjef eller landslagssjef. For mer informasjon om selve søknadsprosessen med mal for anbefalingsbrev kan du klikke her.

På Olympiatoppens egen side om Trenerløftet kan du lese mer om innholdet i prosjektet og søknadskriteriene.

Søknadsfrist for Trenerløftet 2020 er fredag 4. oktober.

    Filer

    Ingen relaterte filer.