Olympiatoppen -- Sammen om de store prestasjonene

Utøverstimuli 5. februar 2019

Olympiatoppen Nord-Norge og Hålogaland Teater inviterer utøvere i Prestasjonsklyngen Nord til Utøverstimuli på tvers 5. februar 2019. Bidragsyter er Lars Oven Pettersen fra Forsvarets Skvadron 330 som har stått på scenen både på Prestasjonskonferansen i Oslo og Tromsø, og temaet er debriefing.

Teamet for dette stimuli er DEBRIEFING og vi har hentet tilbake Lars Oven Pettersen fra Forsvarets Skvadron 330. Han og sine kollegaer begynner å bli drevne bidragsytere i slike sammenhenger og utfordres stadig til å dele sin kompetanse på nye arenaer. I Skvadronen er debriefing en naturlig del av arbeidshverdagen, mens det for andre er ukjent farvann. Hva er så debriefing og på hvilken måte kan vi bruke dette i hverdagen? Lars Oven skal formidle hvordan de briefer og debriefer oppdrag samt utfordre deltakerne på Utøverstimuliet til å gjennomføre gruppearbeid med debriefing. 

"Debriefing - Fra struktur til kultur - Hvordan utvinne det beste av hverandre"

Hvordan utøver du ditt ansvar for å bidra inn mot en slik prosess? Evaluerer eller debriefer du prestasjonen eller prosessen? Brua mellom forberedelsene/briefen og debriefing - Holdt du deg til planen? Hvor avviket du? Hvorfor? 

Mange tanker å ta med seg inn i et Utøverstimuli som nok vil utfordre deltakerne fra Prestasjonsklyngen Nord på en helt ny måte. Vi snakker ofte om takhøyde i tilbakemeldingskulturen, men hvor høyt løfter vi det egentlig?

Program for dagen:

12.30 Lunsj og mingling på Hålogaland Teater
13.00 Innledning ved Olympiatoppen Nord-Norge og Hålogaland Teater v/Ketil Høegh
13.10 Lars Oven Pettersen fra Skvadron 330 innleder om debriefing og utfordrer oss på arbeidsmetoden. Gruppearbeid som skal debriefes.
15.50 Olympiatoppen Nord-Norge runder av og informerer om veien videre
16.00 Avslutning

 


 

    Filer

    Ingen relaterte filer.