Olympiatoppen -- Sammen om de store prestasjonene

Manglende bevegelseserfaring - en utfordring både for samfunnet og toppidretten

Hva definerer kvalitet i treningen av barn og unge utøvere? Fagansvarlig for teknikk & motorikk, Ingrid Mellem Mortensen, setter sin lit til variasjon.

Med jevne mellomrom settes det fokus på trening av barn og unge, allsidighet og tidlig spesialisering. I Olympiatoppen er kvalitet i daglig trening en av våre tre kjerneoppgaver vi bidrar med inn mot utvikling av talenter. Spørsmålet er hva som definerer kvalitet. Hva er hva, og hvordan påvirker vår forståelse av dette aktiviteten og treningen vi «utsetter våre barn og unge for»? For oss i Olympiatoppen er variasjon nøkkelen til suksess.

Allsidighet vs variasjon

Allsidighet og variasjon er ikke to sider av samme sak. For de utøverne som er dedikerte til en idrett og som ønsker å se hvor langt dette kan føre dem, er ikke allsidighet et alternativ. Det handler ikke om å drive flest mulige idretter, selv om vi er for allsidighet i barneidretten. Variasjon i treningsarbeidet vil det alltid være rom for innenfor rammene hovedidretten setter. Variasjonen fordeler belastning, noe som kan være skadeforebyggende, prestasjonsfremmende og ikke minst opprettholde/gi motivasjon. Dette er noe trenere for yngre utøvere må ta inn over seg, og som igjen forutsetter at kompetanse for disse trenerne blir verdsatt og satt fokus på. Det er de som står i den fremste posisjonen, hvis vi ser bort fra påvirkningen foreldre kan gjøre på hjemmebane, til å påvirke barns motoriske utvikling og øke deres bevegelseserfaring.

I toppidrettsverden og i vårt møtet med unge utøvere fra videregående skole er vi klare på at svært mange har en manglende bevegelseserfaring med seg i ryggsekken og mangler grunnleggende forutsetninger for å oppleve mestring, enten det er kroppsøving, på fritiden eller idrett. Der hvor uorganisert aktivitet og lek tidligere formet våre barn, må vi gi barna den nødvendige bevegelseserfaringen gjennom det organiserte treningstilbudet.

Det er dokumentert at allsidig og variert trening med gradvis mer spesialisert trening etter hvert som en nærmer seg senioralder gir færre skader, mindre frafall og høyere prestasjonsnivå som toppidrettsutøver, enn om treningen er spesifikk og ensidig fra barn til voksen. Tidlig spesialisering kan ha en direkte hemmende effekt på den langsiktige utviklingen av barn og unges idrettslige potensial (Tønnessen, 2009, 2018).

Tidlig spesialisering

Hva er tidlig spesialisering? Oppfattelsen av begrepet starter med en tidlig valgt spesialidrett. Videre så trenes og konkurreres det i kun én idrett fra ung alder. Treningen er ensidig spesifikk, og mer eller mindre en kopi av anbefalt voksentrening. Men er det noen som ser på «løkkefotballen» som tidlig spesialisering? Eller om barn går langrenn utenom treningstiden? Dette er for mange også definert som spesialisering, men ettersom en slik aktivitet skjer på barnas premisser og opplevelsen er at ungene utfolder seg i en idrett de elsker synes vi det er flott. Lek og lystbetont trening hvor fokuset er på koordinasjon, balanse, stabilitet og bevegelighet er like viktig for voksne som det er for barn, og kan inkluderes i alle økter, uansett idrett og alder. Begrepet spesialisering har i idretten et belastende rykte, og allerede i 2006 uttrykte daværende toppidrettssjef Jarle Aambø at vi bør fjerne oss fra begrepet og heller snakke om en fordypning i idrett.

Selv om det er viktig at treningen er allsidig og variert, stilles det også krav til at barn og unge bruker mye tid på å utvikle grunnteknikkene i hovedidretten i ung alder (Tønnessen, 2009). Flere idretter stiller krav til tidlig spesialisering hvis målet er å ta ut sitt potensial og nå et toppnivå. Utfordringen er når spesialiseringen er ensidig spesifikk.

Variasjon er nøkkelen

Å jobbe med prinsippet om variasjon, fra tidlig treningsalder, har en særlig verdi, siden nervesystemet hos barn nesten er fullt utviklet og kroppen er liten og lett. Det er med andre ord gunstig å stimulere grunnleggende bevegelser i ung alder for å tilegne seg grunnleggende bevegelseskompetanse. Men det aldri for sent! Motoriske ferdigheter kan alltids læres. Det handler om stimulering og motivasjon, ikke alder. Foreldre og trenere må ikke være opptatt av å hente ut utøverens potensial veldig tidlig, om ikke idretten krever det. Det er vesentlig å tenke langsiktig slik at utøver kan oppleve gradvis progresjon og mestring i sin idrett, Det er kanskje også en forutsetning for at utøverens prestasjonskurve skal få en god utvikling som peker jevnt oppover og gjennom dette unngå stagnasjon i sportslig utvikling. Uansett nivå og alder er mestring viktig og har stor betydning for utøveres motivasjonskvalitet. Det er derfor viktig å forstå hvorfor og hvordan trenings- og konkurranseaktiviteter legges opp på en utviklingstilpasset måte.

Olympiatoppens utviklingsfilosofi mestring=idrettsglede=indre motivasjon, gir eierskap til egen prosess og utvikling i et langsiktig perspektiv. Jeg vil avslutte med å løfte fram at allsidig bevegelseserfaring=variasjon= gir mulighet for mestring der du er, enten det er bredde- eller toppidrett vi snakker om.

 

Med sportslig hilsen og ønske om ei riktig god jul!

Ingrid Mellem Mortensen

Fagansvarlig teknikk/motorikk

Olympiatoppen Nord

    Filer

    Ingen relaterte filer.