Olympiatoppen -- Sammen om de store prestasjonene

Det er mulig å bli best i verden i Nord-Norge

Nord-Norge omtales som mulighetenes landsdel og vi har et mål om å nå verdensklasse. Olympiatoppen Nord-Norge arbeider for at nordnorske idrettsutøvere skal kunne bli best i verden og fortsatt bo i Nord-Norge. Men da må idretten i nord gripe muligheten.

Denne kronikken var på trykk i Nordlys lørdag 9. desember.

Norge er igjen verdens beste toppidrettsnasjon, ifølge nettstedet www.greatestsportingnation.com. Dette er en bekreftelse på at det jobbes godt i norsk toppidrett, men hvordan jobber de beste?

En visjon som gir klar retning, en tydelig filosofi og en organisering hvor arbeidsoppgaver og roller er i kontinuerlig utvikling, er ifølge forskning grunnsteinen for å utvikle en sterk prestasjonskultur! Olympiatoppens visjon er at vi skal bidra til å lede og trene best i verden.

«Verdensklasse» i Nord-Norge?

I Nord-Norge er «verdensklasse» blitt introdusert som et begrep i hverdagsspråket. Men hva betyr dette? Har vi internasjonale referanser vi måler prestasjonene ut fra, eller handler det fortsatt om å vinne over nabofylket, nabokommunen, naboklubben eller «søringan»? Vår erfaring er at vi fortsatt mangler en sterk regional prestasjonskultur som gjør at vi klarer å gjenskape fremragende prestasjoner over tid. Vet ledere, trenere og utøvere hva konsekvensene er av å utvikle prestasjoner i «verdensklasse»? Og hva det innebærer å lede og trene best i verden? Olympiatoppen Nord-Norges erfaringer er at dette ikke er godt nok forankret i mange nok miljø. Men, unntakene finnes; BK Tromsø har i høst spilt europacup. Fire av løperne på Team Veidekke Nord-Norge representerte Norge i verdenscupen på Lillehammer i november. Dette er to spennende miljøer som vi samarbeider godt med, og som er ute og kjenner på referansene. men det er fortsatt langt mellom de stabile prestasjonene internasjonalt, så langt. Enkeltutøvere som Håvard Klemetsen, Finn Hågen Krogh, Sonja Tobiassen er og har vært toppidrettsutøvere i og fra Nord-Norge som har representert Norge i olympiske leker og verdensmesterskap. De er i så måte noen av de gode unntakene i nordnorsk toppidrett de siste årene. Andreas Nygård og Anna Svendsen er eksempler som gjennom sine prestasjoner så langt viser at de kan bli de neste som representerer i olympiske leker.

Det er mulig å bli best i verden og bo i Nord-Norge

Vårt oppdrag i Olympiatoppen Nord-Norge er å jobbe for at det er mulig å bli best i verden og bo i Nord-Norge. Vi arbeider for at Håvard, Finn Hågen og Sonja ikke skal være unntakene i nordnorsk toppidrett. Dette skal vi klare gjennom å jobbe systematisk med å utvikle kompetanse som gjør oss i stand til også å lede og trene best i verden. Dette er krevende! Derfor har toppidrettssjef Tore Øvrebø utfordret alle i Olympiatoppen til å prioritere arbeidet inn mot tre kjerneprosesser som vi gjennom erfaring og forskning vet fungerer: 1) Kvalitet i daglig treningsprosess; 2) Relasjoner i og på tvers av prestasjonsteam og 3) Konkurransegjennomføring.

Kvalitet i daglig treningsprosess

Et viktig spørsmål vil alltid være; hvordan kan vi måle fremgang og kvalitet i treningsarbeidet vårt? Hva lærte vi av fjorårets suksess, eller nederlag? Hvordan ivaretar vi en helhetlig utvikling, der enkeltindividet er utgangspunktet? Har vi forutsetningene på plass for å tåle treningen vi utsetter oss selv for, og har vi fokus på helse, ernæring og skadeforebygging i dette bildet? For å ivareta denne helhetlige inngangen og sikre best mulig kvalitet, er struktur og organisering avgjørende. Vår rolle i Olympiatoppen Nord er å støtte og utfordre prioriterte miljø med spisskompetanse på toppidrett. Dette gjør vi gjennom våre prosjektledere som er tett på miljøene, ved å koble på våre fremste fagpersoner som sikrer tverrfaglig oppfølging av hver enkelt utøver, og ved å stille de gode og vanskelige spørsmålene som skaper refleksjon og utvikling.

Relasjoner i og på tvers av prestasjonsteam

Det grunnleggende i Olympiatoppens filosofi er: Sammen om de store prestasjonene. Fordi, ingen blir gode alene. For oss betyr det at vi må jobbe sammen med ledere, trenere og utøvere for å få det beste ut av hver enkelt, og gjennom dette utvikle sterke prestasjonsteam. Virkemiddelet er å bygge sterke fagteam, der delingskultur er bærebjelken i teamet. Filosofien om å bygge det sterke laget og jobbe med å utvikle potensialet hos hver enkelt er et grunnleggende tankesett vi opplever at mange organisasjoner og miljø i Nord-Norge kan ha nytte av å lære om, både i idretten og andre bransjer og næringer.

Hvordan ville kommunereformen og regionaliseringen i Nord-Norge gått dersom vi startet med å utvikle samspillet på tvers av kommuner og fylkeskommuner, og tok utgangspunkt i å bygge sterke relasjoner? Hva om vi tok utgangspunkt i å dyrke potensialet i de enkelte kompetansemiljøene lokalt fremfor å ta utgangspunkt i navn og hvor utviklingsarbeidet skal administreres fra?

Samspill

For å løfte i flokk må vi jobbe med samspill, som betyr noe helt annet enn samarbeid. I et samspill erkjenner vi en gjensidig avhengighet av hverandre som forutsetning for å lykkes. Olympiatoppen er avhengige av våre fremste utøvere og miljø for å utvikle oss som organisasjon og fagpersoner. På samme måte er de avhengige av vår spisskompetanse på toppidrett for å utvikle de små detaljene som kan utgjøre den store forskjellen. For å løfte nordnorsk toppidrett må vi skape nysgjerrighet og ønske å lære av hverandre, og være ydmyke overfor de som kan tilføre oss ny kunnskap. Vi må ut og hente referanser, inspirasjon og læring, og sørge for å dele dette når vi kommer hjem.

Prestasjonskonferansen Nord

Olympiatoppen Nord etablerte Prestasjonskonferansen Nord i 2016 som en ny og unik møteplass i nord. Her treffes våre fremste idrettsutøvere og trenere for å bli inspirert, diskutere og reflektere over sentrale drivere bak fremragende prestasjoner i næringsliv, kultur, toppidrett, akademia og det offentlige. Denne møteplassen er en treningssamling med mål om å lære av hverandre – på tvers! Møteplasser, delingskultur og samspill har vært Norges desidert sterkeste fortrinn i internasjonal toppidrett. Dette må videreutvikles her i nord. Dette er derfor en av de viktigste kjerneoppgavene i vårt arbeid i Olympiatoppen Nord-Norge, sammen med å ha fokus på det daglige treningsarbeidet.

Sammen kan vi utvikle oss til «verdensklasse»!

    Filer

    Ingen relaterte filer.