Olympiatoppen -- Sammen om de store prestasjonene

Dialogmøte med idretten i Øst-Finnmark

Olympiatoppen Nord inviterer til dialogmøte på Scandic hotell Vadsø tirsdag 29. august!

Olympiatoppen Nord-Norge (OLT NN) har påbegynt arbeidet med å utvikle et prestasjonsmiljø i Øst-Finnmark, i tråd med vårt prosjekt for 2016-2019 hvor vi har fått midler til fra Finnmark Fylkeskommune. Vi har påbegynt en kartlegging av aktuelle miljø, og jobber for å etablere lokale kompetanseteam i OLT NN som skal følge opp aktuelle toppidrettsmiljø med deres utøvere og trenere i Finnmark. Kompetanseteamene vil ledes av prosjektleder Roger Finjord. 

Nå ønsker vi å ta arbeidet et steg videre, med å invitere idretts-/klubbmiljø i Øst-Finnmark til et dialogmøte, tirsdag 29. august fra kl. 19-21 Scandic hotell Vadsø. Målet er å bli bedre kjent med muligheter og behov i idretten i Øst-Finnmark, avklare hverandres forventninger og diskutere hva toppidrett betyr for den lokale idretten. I Olympiatoppen legger vi følgende definisjon til grunn for begrepet toppidrett: «trenings- og forberedelsesarbeid på linje med de beste i verden, avhengig av den enkelte idretts egenart og utbredelse. Arbeidet fører til jevnlige prestasjoner på internasjonalt toppnivå. Idretten er for disse utøverne en hovedbeskjeftigelse.»

På møtet ønsker vi at deres klubbmiljø er representert med både klubbleder eller et styremedlem, samt hovedtrener eller sportslig ansvarlig.

Utøvere (født 2003 og eldre) øvrige trenere, foreldre og andre interesserte er også hjertelig velkomne!

Ta gjerne kontakt med prosjektleder Roger Finjord på tlf. 913 17 676 eller e-post Roger.Finjord@fotball.no dersom dere har spørsmål!

Olympiatoppen Nord-Norge (OLT NN) har påbegynt arbeidet med å utvikle et prestasjonsmiljø i Øst-Finnmark, i tråd med vårt prosjekt for 2016-2019 hvor vi har fått midler til fra Finnmark Fylkeskommune. Vi har påbegynt en kartlegging av aktuelle miljø, og jobber for å etablere lokale kompetanseteam i OLT NN som skal følge opp aktuelle toppidrettsmiljø med deres utøvere og trenere i Finnmark. Kompetanseteamene vil ledes av prosjektleder Roger Finjord.

 

Nå ønsker vi å ta arbeidet et steg videre, med å invitere idretts-/klubbmiljø i Øst-Finnmark til et dialogmøte, tirsdag 29.august fra kl. 19-21 Scandic hotell Vadsø. Målet er å bli bedre kjent med muligheter og behov i idretten i Øst-Finnmark, avklare hverandres forventninger og diskutere hva toppidrett betyr for den lokale idretten. I Olympiatoppen legger vi følgende definisjon til grunn for begrepet toppidrett: «trenings- og forberedelsesarbeid på linje med de beste i verden, avhengig av den enkelte idretts egenart og utbredelse. Arbeidet fører til jevnlige prestasjoner på internasjonalt toppnivå. Idretten er for disse utøverne en hovedbeskjeftigelse.»

 

På møtet ønsker vi at deres klubbmiljø er representert med både klubbleder eller et styremedlem, samt hovedtrener eller sportslig ansvarlig.

 

Utøvere (født 2003 og eldre) øvrige trenere, foreldre og andre interesserte er også hjertelig velkomne!