Olympiatoppen -- Sammen om de store prestasjonene

Treneren i Utvikling

Olympiatoppen Nord setter i gang "Treneren i Utvikling" i Alta i høst!

"Treneren i Utvikling" er et utviklingsprogram skreddersydd av Olympiatoppen for trenere til morgendagens utøvere, med særlig vekt på refleksjon og egenutvikling. Det skiller seg fra særforbundenes trenerkurs ved å ha fokus på trenerens egen utviklingstrapp, og har fokus på refleksjon, erfaringslæring og deling av kunnskap.
Kurset vil gjennomføres over 6 ettermiddager i høst/vinter 2017 og vinter 2018.

Målgruppe: Trenere for morgendagens topputøvere (15-25 år)
Sted: Alta
Kursavgift: Kr. 2500,-
Påmelding: Søknad om deltakelse sendes prosjektleder Morten Trane i Olympiatoppen Nord, på e-post morten.trane@olympiatoppen.no. Søknaden må inneholde litt info om den aktuelle treneren og laget/gruppa vedkommende er trener for, samt motivasjon for å søke kurset og en anbefaling fra klubb/lag/skole.

Se vedlagte folder for mer informasjon om "Treneren i Utvikling".