Olympiatoppen -- Sammen om de store prestasjonene

Dialogmøte med idretten i Alta

Olympiatoppen Nord inviterer til dialogmøte på UiT Alta torsdag 9. februar!

Olympiatoppen Nord har i høst påbegynt arbeidet med å utvikle prestasjonsmiljø i Alta, i tråd med vårt prosjekt for 2016-2019 som vi har fått midler til fra Finnmark Fylkeskommune. Vi har påbegynt en kartlegging av aktuelle miljø, og etablert et lokalt kompetanseteam i OLT NN som skal følge opp aktuelle toppidrettsmiljø med deres utøvere og trenere i Alta. Kompetanseteamet består av prosjektleder Roger Finjord, fagansvarlig utholdenhet og testansvarlig Tor Oskar Thomassen, fagkonsulent teknikk/motorikk Sigurd Beldo, lege Tone Leinan og fysioterapeut Helen Jonsson.

Nå ønsker vi å ta arbeidet et steg videre, med å invitere idretts-/klubbmiljø i Alta til et dialogmøte, torsdag 9. februar fra kl. 19-21 på UiT Alta (auditorium Brattholmen).

Målet er å bli bedre kjent med muligheter og behov i idretten i Alta, avklare hverandres forventninger og diskutere hva toppidrett betyr for idretten i Alta. I Olympiatoppen legger vi følgende definisjon til grunn for begrepet toppidrett: «trenings- og forberedelsesarbeid på linje med de beste i verden, avhengig av den enkelte idretts egenart og utbredelse. Arbeidet fører til jevnlige prestasjoner på internasjonalt toppnivå. Idretten er for disse utøverne en hovedbeskjeftigelse.»

På møtet ønsker vi at klubbmiljø er representert med både klubbleder eller et styremedlem, samt hovedtrener eller sportslig ansvarlig.

Utøvere (16 år og eldre), øvrige trenere, foreldre og andre interesserte er også hjertelig velkomne!

Ta gjerne kontakt med prosjektleder Roger Finjord på tlf. 913 17 676 eller e-post Roger.Finjord@fotball.no dersom dere har spørsmål!

    Filer

    Ingen relaterte filer.