Olympiatoppen -- Sammen om de store prestasjonene

Samarbeid med BUL Tromsø Friidrett

BUL Tromsø Friidrett og Olympiatoppen Nord med samarbeid om morgendagens friidrettsutøvere!

Høsten 2015 innledet BUL Tromsø Friidrett og Olympiatoppen Nord (OLT Nord) dialog om samarbeid for å løfte friidrettsmiljøet i klubben, som det første prosjektet etter den nordnorske toppidrettsmodellen OLT Nord implementerte i 2015. I november 2015 gjennomførte vi et dialogmøte der trenere fra BUL Tromsø Friidrett og fagpersoner og ledelsen fra OLT Nord deltok. Der ble vi kjent med hverandres arbeidsform, avklarte gjensidige forventninger til hverandre og så på hvilke felles muligheter et samarbeid kunne gi. Vi ble enige om å jobbe videre med konkretisering av samarbeidet hver for oss, og få til et nytt møte i løpet av kort tid der vi forankret samarbeidet på ledernivå. I tidlig desember hadde vi deretter et møte mellom leder og trenere fra BUL Tromsø Friidrett og prosjektleder og prosjektansvarlig fra OLT Nord, der vi tydeliggjorde mål, roller, prosesser og relasjoner vi skulle bygge i prosjektet. I dette ble det viktig å presisere at vi ønsket å jobbe sammen for å utvikle både miljøet samlet og enkeltutøvere. Ingrid Mellem Mortensen ble prosjektleder fra OLT Nord, og André Lind fikk samme rolle på vegne av BUL Tromsø Friidrett, med mål om å følge opp talentene i BUL Tromsø Friidrett litt tettere i deres karrierevei som friidrettsutøvere.

Etter effektiv jobbing fra de to prosjektlederne ble oppfølging av ti talentfulle utøvere i BUL Tromsø Friidrett satt i gang allerede i januar, og det ble arrangert et foreldremøte i februar for å informere om samarbeidet og hva dette innebar for både utøverne og miljøet som helhet. Hittil i prosjektet har oppfølgingen av utøverne primært vært innen fagområdet teknikk/motorikk, for å forbedre forutsetningene for god teknisk utførelse, og for å forebygge skader. I vinter formaliserte vi samarbeidet gjennom en prosjektavtale, og i juni gjennomførte vi et evalueringsmøte der trenere, fagpersoner og ledelsen fra både BUL Tromsø Friidrett og OLT Nord var representert, det første etter malen i den nordnorske toppidrettsmodellen.

- For OLT Nord har det vært givende å gå gjennom denne prosessen sammen med BUL Tromsø Friidrett, sier Bjørnar Hauken, prosjektansvarlig i OLT Nord. De har vist stor vilje og evne til samarbeid, noe som understrekes ved hvor raskt vi kom i gang med oppfølging av utøvere. Vi har vært åpen om at vi sammen går opp noen nye veier i dette prosjektet, og vi har lært utrolig mye allerede på den korte tiden vi har jobbet sammen. Vi gleder oss til å fortsette samarbeidet, og jobbe helhetlig og langsiktig med å få frem flere topputøvere fra friidretten i Tromsø.

- For BUL Tromsø Friidrett har dette så langt vært en fin lærings- og utviklingsprosess, sier prosjektleder i BUL Tromsø Friidrett, André Lind. Spesielt for de involverte utøvere, men også for oss som støtter opp om våre unge som gjerne vil utforske sine potensial i årene fremover. OLT Nord hjelper oss med elementer av fysisk- og mental trening samt introduserer oss til en helhetlig og langsiktig prestasjonskultur inkludert blant annet helse, hvile, kosthold, balanse med livet for øvrig - som vi som foreldre- og dugnadsbasert klubb ikke så lett får plass til innenfor de vanlige treningsrammene. Involverte utøvere har gitt positiv og konstruktiv tilbakemelding på opplegget så langt - og vi tar dette med oss videre i samarbeidet til beste for klubben som helhet - og for involverte utøvere/trenere spesielt. Målet er at samarbeidet med OLT Nord skal bidra til økt kompetanse for klubb, trenere og utøvere, samt redusert frafall og økt rekruttering. Vi håper og tror at dette samarbeidet vil kunne bidra til å øke rekrutteringen til klubben/Tromsø for satsende utøvere i regionen - slik at det ikke blir noen automatikk i at man må flytte sørover i forbindelse med videregående skole og/eller høyere utdanning, for å utvikle seg faglig samtidig som man også driver friidrett på høyt nivå. Vi har barna- og ungdommene, vi har engasjerte trenere/foreldre, vi har støtte fra sponsorer, vi har støtte fra forbund og krets, vi har miljøet, og vi har støtte fra OLT Nord. Kort sagt; vi har veldig mye bra! Men vi mangler noe - en egnet flerbrukshall for friidrett, slik at vi også får rammebetingelser på linje med hva stadig flere av sørnorske klubber/miljøer har for å utvikle bredde- og toppidrett.

- For meg, Ingrid Mellem Mortensen, prosjektleder fra OLT Nord, viste miljøet i BUL Tromsø Friidrett stor vilje og evne til å komme kjapt i gang med samarbeidet. Fra første møte til vi var i gang med praktisk økt gikk det altså bare to måneder. Jeg opplever at vi i OLT Nord har masse å bidra med inn til miljøet, på alle nivåer. Både leder og styret, trenere og utøvere har vært involverte i prosessen, på en eller annen måte. Det er viktig for oss at hele miljøet utvikler seg i dette samarbeidet og jeg ser spent fremover på hva vi sammen skal utvikle videre. Gjennom prosjektinngangen i den nordnorske toppidrettsmodellen opplever jeg at vi får en helt annen tilknytning til hele miljøet enn vi tidligere har hatt og det er viktig å se langsiktig på dette samarbeidet. Varige endringer og input er viktige å etablere da utøverne fortsatt er unge og i kontinuerlig utvikling. Utøveren står i fokus, de som er her nå og de som kommer etter. Jeg er spent på hva fremtiden bringer i samarbeidet, både for BUL Tromsø Friidrett og for oss i OLT Nord.

Høsten 2015 innledet BUL Tromsø Friidrett og Olympiatoppen Nord (OLT Nord) dialog om samarbeid for å løfte friidrettsmiljøet i klubben, som det første prosjektet etter den nordnorske toppidrettsmodellen OLT Nord implementerte i 2015. I november 2015 gjennomførte vi et dialogmøte der trenere fra BUL Tromsø Friidrett og fagpersoner og ledelsen fra OLT Nord deltok. Der ble vi kjent med hverandres arbeidsform, avklarte gjensidige forventninger til hverandre og så på hvilke felles muligheter et samarbeid kunne gi. Vi ble enige om å jobbe videre med konkretisering av samarbeidet hver for oss, og få til et nytt møte i løpet av kort tid der vi forankret samarbeidet på ledernivå. I tidlig desember hadde vi deretter et møte mellom leder og trenere fra BUL Tromsø Friidrett og prosjektleder og prosjektansvarlig fra OLT Nord, der vi tydeliggjorde mål, roller, prosesser og relasjoner vi skulle bygge i prosjektet. I dette ble det viktig å presisere at vi ønsket å jobbe sammen for å utvikle både miljøet samlet og enkeltutøvere. Ingrid Mellem Mortensen ble prosjektleder fra OLT Nord, og André Lind fikk samme rolle på vegne av BUL Tromsø Friidrett, med mål om å følge opp talentene i BUL Tromsø Friidrett litt tettere i deres karrierevei som friidrettsutøvere.

Etter effektiv jobbing fra de to prosjektlederne ble oppfølging av ti talentfulle utøvere i BUL Tromsø Friidrett satt i gang allerede i januar, og det ble arrangert et foreldremøte i februar for å informere om samarbeidet og hva dette innebar for både utøverne og miljøet som helhet. Hittil i prosjektet har oppfølgingen av utøverne primært vært innen fagområdet teknikk/motorikk, for å forbedre forutsetningene for god teknisk utførelse, og for å forebygge skader. I vinter formaliserte vi samarbeidet gjennom en prosjektavtale, og i juni gjennomførte vi et evalueringsmøte der trenere, fagpersoner og ledelsen fra både BUL Tromsø Friidrett og OLT Nord var representert, det første etter malen i den nordnorske toppidrettsmodellen.

- For OLT Nord har det vært givende å gå gjennom denne prosessen sammen med BUL Tromsø Friidrett, sier Bjørnar Hauken, prosjektansvarlig i OLT Nord. De har vist stor vilje og evne til samarbeid, noe som understrekes ved hvor raskt vi kom i gang med oppfølging av utøvere. Vi har vært åpen om at vi sammen går opp noen nye veier i dette prosjektet, og vi har lært utrolig mye allerede på den korte tiden vi har jobbet sammen. Vi gleder oss til å fortsette samarbeidet, og jobbe helhetlig og langsiktig med å få frem flere topputøvere fra friidretten i Tromsø.

For BUL Tromsø Friidrett har dette så langt vært en fin lærings- og utviklingsprosess, sier prosjektleder i BUL Tromsø Friidrett, André Lind. Spesielt for de involverte utøvere, men også for oss som støtter opp om våre unge som gjerne vil utforske sine potensial i årene fremover. OLT Nord hjelper oss med elementer av fysisk- og mental trening samt introduserer oss til en helhetlig og langsiktig prestasjonskultur inkludert blant annet helse, hvile, kosthold, balanse med livet for øvrig - som vi som foreldre- og dugnadsbasert klubb ikke så lett får plass til innenfor de vanlige treningsrammene. Involverte utøvere har gitt positiv og konstruktiv tilbakemelding på opplegget så langt - og vi tar dette med oss videre i samarbeidet til beste for klubben som helhet - og for involverte utøvere/trenere spesielt. Målet er at samarbeidet med OLT Nord skal bidra til økt kompetanse for klubb, trenere og utøvere, samt redusert frafall og økt rekruttering. Vi håper og tror at dette samarbeidet vil kunne bidra til å øke rekrutteringen til klubben/Tromsø for satsende utøvere i regionen - slik at det ikke blir noen automatikk i at man må flytte sørover i forbindelse med videregående skole og/eller høyere utdanning, for å utvikle seg faglig samtidig som man også driver friidrett på høyt nivå. Vi har barna- og ungdommene, vi har engasjerte trenere/foreldre, vi har støtte fra sponsorer, vi har støtte fra forbund og krets, vi har miljøet, og vi har støtte fra OLT Nord. Kort sagt; vi har veldig mye bra! Men vi mangler noe - en egnet flerbrukshall for friidrett, slik at vi også får rammebetingelser på linje med hva stadig flere av sørnorske klubber/miljøer har for å utvikle bredde- og toppidrett.

- For meg, Ingrid Mellem Mortensen, prosjektleder fra OLT Nord, viste miljøet i BUL Tromsø Friidrett stor vilje og evne til å komme kjapt i gang med samarbeidet. Fra første møte til vi var i gang med praktisk økt gikk det altså bare to måneder. Jeg opplever at vi i OLT Nord har masse å bidra med inn til miljøet, på alle nivåer. Både leder og styret, trenere og utøvere har vært involverte i prosessen, på en eller annen måte. Det er viktig for oss at hele miljøet utvikler seg i dette samarbeidet og jeg ser spent fremover på hva vi sammen skal utvikle videre. Gjennom prosjektinngangen i den nordnorske toppidrettsmodellen opplever jeg at vi får en helt annen tilknytning til hele miljøet enn vi tidligere har hatt og det er viktig å se langsiktig på dette samarbeidet. Varige endringer og input er viktige å etablere da utøverne fortsatt er unge og i kontinuerlig utvikling. Utøveren står i fokus, de som er her nå og de som kommer etter. Jeg er spent på hva fremtiden bringer i samarbeidet, både for BUL Tromsø Friidrett og for oss i OLT Nord.

    Filer

    Ingen relaterte filer.