Olympiatoppen -- Sammen om de store prestasjonene

Toppidrett på vgs - Nordland

Nordland Fylkeskomunne, Nordland Idrettskrets og Olympiatoppen Nord utreder mulighet for å starte opp med et  samarbeid om å få en offentlig toppidrettssatsning på Fauske vgs

Olympiatoppen Nord i samarbeid med nevnte aktører er i full gang med å utrede hva en slik modell skal inneholde, samarbeidsmodeller og kvalitetskrav mellom skole - fylke og idretten.
les hva miljøene sier om denne muligheten her

og les mer om hva som ble sagt på møtet her