Olympiatoppen -- Sammen om de store prestasjonene

For trenere

En av hovedoppgavene til OLTV er å heve trenerkompetansen til trenere for morgendagens- og dagens topputøvere.

Gjennom å tilby samlinger og ulike utdanninger håper vi at den økte komptansen vil komme utøvere, klubber og idrettsmiljøene til gode.

Trenersamlinger

Olympiatoppen Vest inviterer til samlinger flere ganger i året og halvåret. Her settes det fokus på hva som kjennetegner utøvere og miljøer som klarer å bli best.

Trenerutdanning

OLTV jobber kontinuerlig med å styrke trenerutdanning for trenere på Vestlandet og vi tilbyr flere kurs gjennom året.

Kontakt oss

Olympiatoppen

Telefon
21 02 90 00
Besøksadresse
Sognsveien 228
Poststed
0840 Oslo
Treningssenteret
24 07 57 20
Sportshotellet
22 02 57 35
Helseavdelingen
24 07 57 10

Regioner