Olympiatoppen -- Sammen om de store prestasjonene

Basistreningskurs

Basistrening - kurstilbud og mulighet for klubb besøk

Olympiatoppen Vest-Norge har de siste årene arrangert en rekke kurs innenfor basistrening, av både generell og mer idrettsspesifikk karakter. Vi ønsker å videreføre kurstilbudet, men endrer litt på organiseringen av dem. I hovedsak ønsker vi å tilby grunnkurs i basistrening og idrettsspesifikke workshops som før,i tillegg ønsker vi også at klubbene, idrettsmiljøene, evt. kommunale idrettsråd aktivt henvender seg til Olympiatoppen Vest-Norge dersom de ønsker kurs i basistrening. Det betyr at kursene kan foregå lokalt i klubbenes lokaler (om ønskelig har vi egnete lokaler som fortsatt kan benyttes).
Klubber og lag kan søke gjennom hele året. Søknaden sendes til vest-norge@olympiatoppen.no

Innføringskurset er ment for trenere/lærere som arbeider med trening blant unge utøvere. Det gis en innføring i basistreningsbegrepet, samt en gjennomgang av grunnleggende basistrening av ferdigheter som stabilitet, mobilitet, koordinasjon, balanse, styrke.  Summen av denne type ferdigheter ses på som grunnlag for teknikkutvikling.

Workshopene er rettet mot enkeltidretter. Her belyses basisferdigheter i en idrettsspesifikk kontekst, det vil si basistrening som går fra det generelle, via spesifikk basistrening (større grad av imitasjon) - med iblanding av idrettens grunnteknikker. Målgruppen er trenere for unge/etablerte utøvere, i den spesifikke idretten.

Følgende betingelser blir liggende til grunn for de to kurstypene:

 • Innføringskurs basistrening:
  • Klubbene/miljøene velger selv om de vil ha kurset over én dag (6-timerskurs), eller over to kvelder á 3,5 timer. Dere kan også velge mellom ukedager eller helg. 
  • Vi trenger et lokale som har OK "grunnutrustning": gymsal eller lignende, med gymsalbenker, noen matter, gjerne noen medisinballer, balansematter/puter og ribbevegg eller lignende.
  • Pris pr. kurs er kr. 10.000,-, minimum 8 og maksimum 20 deltagere.
  • Ved ønske om kurs fra Olympiatoppen Vest-Norge, ta kontakt på mail: vest-norge@olympiatoppen.no
  • Spørsmål om basistreningskurs: ta kontakt med Koordinator basistrening, Lars-Arne Andersen: vest-norge@olympiatoppen.no - eller mobil 95 27 29 20 

 

 • Idrettsspesifikke workshops basistrening:
  • Disse workshop`ene kan avholdes på kveldstid - varighet ca.4 timer. 
  • Vi tilbyr workshop innenfor en rekke idretter, bl.a. fotball, svømming, friidrett (diverse grener), langrenn, håndball, etc.
  • Utstyr: gunstig med samme betingelser som for innføringskurset, kanskje med et tillegg for mulighet for opphenging av et par slynger.
  • Pris pr. kurs er kr. 5.000,-, minimum 8 og maksimum 20 deltagere
  • Ved ønske om kurs fra Olympiatoppen Vest-Norge, ta kontakt på mail: vest-norge@olympiatoppen.no
  • Ved spørsmål om workshop i basistrening: ta kontakt med Koordinator basistrening, Lars-Arne Andersen: vest-norge@olympiatoppen.no - eller mobil 95 27 29 20.

 

 • Regionale innføringskurs i basistrening - dekket av fylket:

I tillegg til de ovenfornevnte kursene, ønsker vi også å tilby regionale - "ute i distriktene" (men innenfor Hordaland) kurs i basistrening, dette er 6-timers kurs, som helst avvikles i helger. Disse ønsker vi å rette mot miljøer "der det gror godt" på utøver og trenersiden. I høst ønsker vi å gjennomføre to slike kurs. Dette er kurs som dekkes av Hordaland Fylkeskommune, og vi ber om at interesserte miljøer (klubber, miljøer, kretser, idrettsråd, mv) sender søknad til Olympiatoppen Vest-Norge dersom de ønsker et slikt kurs. 

 

I en slik søknad må miljøet presenteres - vi ønsker en beskrivelse av nåtilstand og ønsket tilstand. Vi trenger også navn på trener(e) som kan bli "vår forlengede arm"/en kontaktperson i miljøet, med tanke på videreføring/kontinuitet.

Trykk her for å gå til forsiden på Olympiatoppen.  

  Filer

  Ingen relaterte filer.