Olympiatoppen -- Sammen om de store prestasjonene

Tilbud om styrketrening ute i klubb

Olympiatoppen Vest tilbyr nå styrketrening ut i klubb. Dette er et tilbud til idrettsklubber der man kan få en innføring i styrketrening ut i fra gjeldende arbeidskrav i den aktuelle idrett.  Det vil blant annet si:

Innføring i rett løfteteknikk.

Hvordan integrere styrketreningen i en helhetlig treningsplan for gjeldende idrett.

Intensitetsstyring, periodisering og progresjon av styrketrening.

 

Idrettslagene må  selv stille med  lokaler, trenere som kan videreføre styrketrening etter at OLTVs instruktører har gitt en innføring. Idrettslagene må også i samarbeid med OLTVs instruktører utarbeide en plan for å implementere styrketrening  i det videre treningsarbeidet.

Målgruppe: utøvere fra 14 år og oppover.

Omfang: OLTV stiller med styrkeinstruktører for 5 økter a 2 timers, samt et foredrag om styrketrening.

Kostnad: 7500 kr

Klubber som er interessert i dette tilbudet kan sende en søknad til OLTV ved Morten Ivarsen morten.ivarsen@olympiatoppen.no innen 10. Desember 2018.

Igangsettelse av tiltaket blir januar 2019.


For mer informasjon rundt styrketrening: kontakt Fredrik Ramon Larsen, ansvarlig styrke,  Olympiatoppen Vest-Norge, tlf. 452 75 181

 

 

    Filer

    Ingen relaterte filer.