Olympiatoppen -- Sammen om de store prestasjonene

UiS: Samarbeid med Universitetet

Student og toppidrettsutøver
Universitetet i Stavanger og Olympiatoppen Sørvest har inngått en samarbeidsavtale hvor toppidrettsutøvere kan få mulighet til særskilt oppfølging og tilrettelegging i studietiden - og bli med i Team UiS

Toppidrettsstatus - hvem?
Du kan få status som toppidrettsutøver mens du studerer ved UiS på to måter:

1."Dagens toppidrettsutøver"
Du er allerede på et toppidrettsnivå og trener på linje med de beste i verden. Arbeidet fører til jevnlig prestasjoner på internasjonalt toppnivå. Idretten er for deg en hovedbeskjeftigelse.

2. "Morgendagens toppidrettsutøver?
Du sikter mot et internasjonalt toppidrettsnivå og driver kvalitetsutvikling gjennom en langsiktig progresjonsplan. Planen vil normalt føre til internasjonalt toppidrettsnivå.

Dette tilbyr vi
Det kan være krevende å kombinere toppidrett med studier. Som student ved UiS gir vi deg mulighet til å tilpasse din utdanningsplan slik at studiene lettere lar seg kombinere med satsing på idrett. Dette er en del av samarbeidet med UiS og Olympiatoppen, «Team UiS».

Tilpasninger kan være
• personlig studieveiledning, individuell plan for gjennomføring av studiet
• fleksibilitet ift. frister og innleveringer
• ikke fritak fra obligatorisk undervisning, men tilpasning
• mulighet for permisjon og ta studiet utover normert tid
• tilrettelegging av midtsemesterprøver og eksamener
• mulighet for å avlegge vurderinger utenfor studiestedet
• faglig nettverk i Team UiS

Utover dette har studenter med toppidrettsstatus de samme rettigheter og plikter som ordinære studenter.

Hvordan søker jeg?
Utøver søker opptak til studier ved UiS i henhold til ordinære frister gjennom Samordna opptak. Opptakskravene er de samme for toppidrettsutøvere som for andre søkere. Studietilbud UiS ->les her Søknadsfrist 15. april

Du kan søke om toppidrettsstatus etter at du har fått studieplass og takket ja til denne. Her må du dokumentere at du oppfyller kvalitetskravene for ordningen.

Kvalitetskravene er beskrevet i punkt 3 og 4 i dokumentet kvalitetskrav toppidrettsstatus. Søknaden blir ikke behandlet før dokumentasjonen er lagt ved.

Toppidrettsstatusen gjelder for ett studieår av gangen.

Søk om status som Toppidrettsutøver 2020 - 2021 -> SØK HER  (link aktiveres i juni 2020)

Søk om status Toppidrettstrener 2020-2021 -> SØK HER  (link aktiveres i juni 2020).
Her skal det legges ved dokumentasjon på beste idrettsresultat/nivå de to siste årene for utøvere du er trener for(nasjonale og internasjonale). Dine målsettinger som toppidrettstrener og student.

Dersom du får problemer med søknadsskjemaet, kan du sende en henvendelse til Olympiatoppen Sørvest, e-post: anneostbo.frafjord@idrettsforbundet.no

Når du har kommet inn og fått godkjent toppidrettsstatus av OLT Sørvest, ta kontakt med Utdanningsavdelingen ved UiS. Søknadsfrist 15. september 2020

Møte med veileder/kontaktperson ved UiS
Da er det viktig at du har lagt en plan for hvordan du har tenkt å gjennomføre studiet. Denne planen skal være koordinert med din trenings- og konkurranseplan. Sørg for at treneren din er med på utarbeidelse av denne planen. Diskuter denne planen med studieveileder. Det kan da hende at du må justere treningsplanen din - dette diskuterer du med treneren din. Studentene er selv ansvalig for å dokumentere sin status som toppidrettsutøver før hvert studieår.

Les mer om toppidrett og studier på Olympiatoppens sider, klikk her

Har du spørsmål om toppidrettsstatus, kontakt
Olympiatoppen Sørvest
 
Anne Østbø Frafjord
Fagkonsulent toppidrett og karriere/ administrasjon/ kommunikasjon

Mob: 93 03 20 41
Epost: anneostbo.frafjord@idrettsforbundet.no

Har du spørsmål om tilpasning og tilrettelegging av studiet, kontakt UiS

Ingrid Stokkeland
Juridisk seniorrådgiver, Utdanningsavdelingen, Universitetet i Stavanger

Mob: 51 83 25 77
Epost: ingrid.stokkeland@uis.no
Epost: toppidrett@uis.no

 

 

    Filer

    Ingen relaterte filer.