Olympiatoppen -- Sammen om de store prestasjonene

Fagstoff FoU

     

Olympi
atoppen gjennomfører en rekke FoU-prosjekter i samarbeid med universitet og høgskoler. Dette er fagstoff som er nyttig for både trenere og utøvere. Artiklene som er presentert under er i samarbeid med Universitetet i Stavanger

Svendsen I, Tønnessen E, Tjelta L, Ørn, S.Training, Performance and Physiological Predictors of a Successful Elite Senior Career in Junior Competitive Road Cyclists. International journal of sports physiology and performance. 2018: 13(10) 1-20.
Les artikkelen her

Giske R, Sylfest Gaard H, Gjerde J. Felles mentale modeller i elitelagballspill: En kvalitativ analyse av spilleres opplevelse av medspillerkunnskap i fotball og håndball. I T. Haugen & R. Høigaard (red). Trender i idrettspsykologisk forskning i Skandinavia (Kap. 8, s. 163–185). Oslo: Cappelen 2018.
Les artikkelen her

Haukali E, Tjelta L. Relationship between off-season changes in power and in-season changes in skating speed in young ice hockey players.International Journal of Applied Sports Sciences. 2016: 28. 111-122.
Les artikkelen her

Haukali E, Tjelta, L. Correlation between “off-ice” variables and skating performance among young male ice hockey players. International Journal of Applied Sports Science. 2015. 27.
Les artikkelen her

Shalfawi S, Seiler S, Tønnessen E, Haugen T. Shooting Velocity Aspects in Norwegian Elite Team Handball. Serbian Journal of Sports Sciences 2014; 8: 34-40.
Les artikkelen her

Shalfawi S, Young M, Tønnessen E, Haugen T, Enoksen E. The effect of repeated agility training vs. repeated sprint training on elite female soccer players’ physical performance. Kinesiologia Slovenica Journal2013; 19: 29-42.
Les artikkelen her

Shalfawi S, Haugen T, Jacobsen T, Tønnessen E. The effect of combined resisted agility and repeated sprint training vs. strength training on female elite soccer players. J Strength Cond. 2013: 27: 2966-72.
Les artikkelen her

Tjelta L, Tønnessen E, Enoksen E. A Case Study of the Training of Nine Times New York Marathon Winner Grete Waitz. Int J Sports Sci Coach2014. 
Les artikkelen her

Tønnessen E, Haugen T, Shalfawi S. Reaction time aspects of elite sprinters in athletics World Championships. J Strength Cond Res. 2013: 27: 885-92.
Les artikkelen her

Kontakt oss

Olympiatoppen

Telefon
21 02 90 00
Besøksadresse
Sognsveien 228
Poststed
0840 Oslo
Treningssenteret
24 07 57 20
Sportshotellet
22 02 57 35
Helseavdelingen
24 07 57 10

Regioner