Olympiatoppen -- Sammen om de store prestasjonene

Kunnskapsturnè 2018 - "Fra tanke til bevegelse", Erik Hofseth og Morten Bråten, OLT

Årets Kunnskapsturnè er en unik workshop hvor Erik Hofseth, doktorgrad idrettspsykologi, sammen med Morten Bråten, eksperten på teknisk motorisk trening, begge fra Olympiatoppen, øker forståelsen av tankens kraft til optimalt treningsutbytte slik at du kan bli den "gode oversetteren". 

Last ned lysbilder fra foredrag: 

Morten Bråten del 1 (PDF)
Morten Bråten del 2 (PDF)
Erik Hofseth (PDF)

Det gjennomføres workshop både i Drammen 14. november og i Skien 15.november. Se invitasjon vedlagt under, og meld deg på raskt.

Program
-«Mentale treningsprinsipper i treningsarbeidet», Erik Hofseth
-«Erfaring og eksempler fra trening med toppidrettsutøvere», Morten Bråten
-Praktiske øvelser og «oversettelse» fra teori til egen praksis
Enkel bevertning underveis. 

For at en idrettsutøvere skal forløse sitt prestasjonspotensial må de ha eierskap til sin egen utviklingsprosess. «Den gode oversetteren» er et begrep som har dukket opp i norsk toppidrett de siste årene; brukt om utøvere som ser sammenhengen i trenings- og prestasjonsprosessen. Det er utøvere som er i stand til å trene isolerte ferdigheter i «treningsrommet» og som evner å omsette denne treningen til prestasjonsløft i konkurranse. En god forutsetning for å skape «gode oversettere» er at treneren ser den røde tråden i treningsarbeidet. En god «oversetter» forstår utøverens forståelse, og treneren må hjelpe utøveren i sfæren mellom tanke og bevegelse. «Fra tanke til bevegelse» handler om kommunikasjon og feedback, samspillet mellom treneren og utøveren som skaper tankerammene som skal ligge til grunn for et langsiktig utviklingsarbeid, og grunnlaget som gjør at utøveren kan stole på ferdighetene sine under press.

Deltakerne vil få en unik workshop som binder teori og praksis sammen, får innsyn i en helhetlige utviklingsfilosofi for idrettsutøvere og kan bli en "bedre oversetter."

    • Kunnskapsturne 2018 Fra tanke til bevegelse.jpg