Olympiatoppen -- Sammen om de store prestasjonene

"Treneren i utvikling" - søk nytt utdanningsprogram

Trenere for morgendagens topputøvere i region Sørøst er nå velkommen til å søke på det regionale utdanningsprogrammet; «Treneren i utvikling»

Dette er et fleridrettslig utdanningsprogram som skal være med å styrke trenerens kompetanse, nettverk og refleksjon i trenerrollen.Vi legger til rette for å styrke videre- og etterutdanning sammen  med særforbundenes Trenerløype.

Kurset gjennomføres i Drammen

Påmelding innen 10.11.2018 og oppstart 21.11.2018 
Søknad sendes til; frank.heggebo@olympiatoppen.no

Ta kontakt dersom det er spørsmål!
Vi håper å se din søknad!

Se invitasjon, mal for søknad og anbefalelsesbrev som finnes som vedlegg under.