Olympiatoppen -- Sammen om de store prestasjonene

Toppidrett og utdanning 2018 - presentasjoner

Konferansen "Toppidrett og utdanning" ble avholdt på Lillehammer 25.-26.aprilog deltakerne fikk med seg mange verdifulle innspill både fra utøvere og andre foredragsholdere. Presentasjonene finnes tilgjengelig

Alle presentasjonene fra konferansen finner du her. 

 Guy Taylor fra TASS (talented athletes scholarship scheme) presenterte hvordan systemet for "dual career" fungerer i UK. TASS støtter og finansierer utvalgte utøveres “dual career”, der et treparts-samarbeid mellom utøveren, utdanningsinstitusjonen og utøverens særforbundet sørger for at utøveren får optimale rammer for utvikling idrettslig, samtidig som utøveren studerer deltid.

Videre presenterte Jens Bundgaard fra Aarhus Universitet et interessant studium som viser at de utøverne i den danske OL-troppen til Rio som gikk på høgskole/universitet presterte relativt sett bedre i OL Rio enn de utøverne som var fulltidsutøvere. 46 av de 120 utøverne i den danske OL-troppen (38 %) var studenter og disse 46 utøverne tok 58 % av Danmarks 15 medaljer i Rio. Bundgaard viste tydelig at det er ingen motsetninger mellom å prestere på topp internasjonalt nivå og å mestre deltidsstudier ved siden av. Avslutningsvis på onsdagen holdt Astrid Uhrenholdt Jacobsen et engasjerende innlegg hvor hun bl.a. etterspurte en kultur/holdningsendring både i idretts- og utdanningssektoren som i større grad legger til rette for at toppidrett og utdanning kan kombineres. Astrids innlegg ble etterfulgt av en debatt med Tom Tvedt, Kathrine Skretting (rektor på Høgskolen på Innlandet), Øyvind Sandbakk (OLT) og Astrid U. Jacobsen.

 

Deltakerne fikk presentert hvordan Wang, NTG og Lillehammer videregående jobber med å skape en kultur med fokus på utvikling og læring fremfor resultater og prestasjon. Åke Fiskerstrand presenterte Olympiatoppens filosofi for talentutvikling, og viktigheten av å ha tydelige karriereveier gjennom hele toppidrettskarrieren. Videre minnet han oss om at vi svært sjelden kan forutsi i ung alder hvilke utøvere som vil bli gode i senioralder, og at vi derfor ikke bør drive med talentidentifisering. Siste post på programmet var et utøverpanel med Andreas Ygre Wiig, Karoline Dyhre Breivang og Maren Lundby. De fortalte om sine erfaringer fra toppidretten og hvordan studier/ingen studier hadde påvirket karrieren.

 

    Filer

    Ingen relaterte filer.

    • Toppidrett og utdanning 2018 paneldebatt.jpg