Olympiatoppen -- Sammen om de store prestasjonene

Gi dine barn informasjon og råd når det gjelder valg av idrett.

Du kan oppmuntre dem, men la barna selv ta den endelige avgjørelsen om de ønsker å delta eller ikke og hvilken idrett de ønsker å delta i.

Begrunnelse:

Det fører sjelden noe godt med seg å insistere på at barn og unge skal følge foreldrenes valg av idrett.

Tålmodighet er en god foreldreferdighet, og det er en god ting å la barnet få erfaring med mange forskjellige idretter. Det er en myte at barn tidlig må trene ensidig innen en idrett for å kunne bli god i denne idretten. Varierte motoriske, fysiske og sosiale utfordringer er viktig for at barn skal få god utvikling i idrett.

Råd for hvordan du kan hjelpe barn med å velge idrett:

  • Ikke press barn til å velge en bestemt idrett.
  • Gi barn mulighet til å delta i flere ulike aktiviteter / idretter. 
  • Ensidig trening i tidlig alder er ingen garanti for å lykkes.
  • Bidra til at barn får møte varierte utfordringer i ulike miljøer.


Tilbake til hovedside for emne.


Klikk her for å laste ned hele brosjyren "Hvordan være en god idrettsforelder - Olympiatoppens 9. anbefalinger".

Foto: Norges orienteringsforbund