Olympiatoppen -- Sammen om de store prestasjonene

OLT Kunnskapsturné 2017, HSN Bakkenteigen 24.okt

Olympiatoppens Kunnskapsturné 2017 for region Sørøst ble gjennomført hos HSN campus Bakkenteigen 24. oktober 2017 med hovedtema Olympiatoppens utviklingsfilosofi.

Program:
DEL 1 KL. 14 DEL 1 KL. 14 DEL 1 KL. 14DEL 1 KL. 14 -1730
FOR VIDEREGÅENDE SKOLER MEDFOR VIDEREGÅENDE SKOLER MED FOR VIDEREGÅENDE SKOLER MED FOR VIDEREGÅENDE SKOLER MED FOR VIDEREGÅENDE SKOLER MED FOR VIDEREGÅENDE SKOLER MEDFOR VIDEREGÅENDE SKOLER MEDFOR VIDEREGÅENDE SKOLER MED FOR VIDEREGÅENDE SKOLER MED FOR VIDEREGÅENDE SKOLER MEDFOR VIDEREGÅENDE SKOLER MED TOPPIDRETT (PRIVATE OG OFFENTLIGE)TOPPIDRETT (PRIVATE OG OFFENTLIGE) TOPPIDRETT (PRIVATE OG OFFENTLIGE) TOPPIDRETT (PRIVATE OG OFFENTLIGE) TOPPIDRETT (PRIVATE OG OFFENTLIGE)TOPPIDRETT (PRIVATE OG OFFENTLIGE) TOPPIDRETT (PRIVATE OG OFFENTLIGE)TOPPIDRETT (PRIVATE OG OFFENTLIGE)TOPPIDRETT (PRIVATE OG OFFENTLIGE) TOPPIDRETT (PRIVATE OG OFFENTLIGE) TOPPIDRETT (PRIVATE OG OFFENTLIGE)TOPPIDRETT (PRIVATE OG OFFENTLIGE) TOPPIDRETT (PRIVATE OG OFFENTLIGE) TOPPIDRETT (PRIVATE OG OFFENTLIGE)
Kl. 14 Kl. 14 -1630
 Olympiatoppens utviklingsfilosofi, Olympiatoppens utviklingsfilosofi, Olympiatoppens utviklingsfilosofi,Olympiatoppens utviklingsfilosofi,Olympiatoppens utviklingsfilosofi, Olympiatoppens utviklingsfilosofi, Olympiatoppens utviklingsfilosofi, Olympiatoppens utviklingsfilosofi, Olympiatoppens utviklingsfilosofi, Olympiatoppens utviklingsfilosofi, Olympiatoppens utviklingsfilosofi, Olympiatoppens utviklingsfilosofi, OLTs kriterier for «toppidrettsgymnasene», OLTs kriterier for «toppidrettsgymnasene», OLTs kriterier for «toppidrettsgymnasene», OLTs kriterier for «toppidrettsgymnasene», OLTs kriterier for «toppidrettsgymnasene», OLTs kriterier for «toppidrettsgymnasene», OLTs kriterier for «toppidrettsgymnasene», OLTs kriterier for «toppidrettsgymnasene», OLTs kriterier for «toppidrettsgymnasene», OLTs kriterier for «toppidrettsgymnasene», OLTs kriterier for «toppidrettsgymnasene», OLTs kriterier for «toppidrettsgymnasene», OLTs kriterier for «toppidrettsgymnasene», OLTs kriterier for «toppidrettsgymnasene», OLTs kriterier for «toppidrettsgymnasene», OLTs kriterier for «toppidrettsgymnasene», OLTs kriterier for «toppidrettsgymnasene», OLTs kriterier for «toppidrettsgymnasene», OLTs kriterier for «toppidrettsgymnasene», OLTs kriterier for «toppidrettsgymnasene», OLTs kriterier for «toppidrettsgymnasene», OLTs kriterier for «toppidrettsgymnasene», OLTs kriterier for «toppidrettsgymnasene», OLTs kriterier for «toppidrettsgymnasene», Arthur Koot, Åke Fiskerstrand, OLT Arthur Koot, Åke Fiskerstrand, OLT Arthur Koot, Åke Fiskerstrand, OLTArthur Koot, Åke Fiskerstrand, OLT Arthur Koot, Åke Fiskerstrand, OLT Arthur Koot, Åke Fiskerstrand, OLT Arthur Koot, Åke Fiskerstrand, OLTArthur Koot, Åke Fiskerstrand, OLT Arthur Koot, Åke Fiskerstrand, OLT Arthur Koot, Åke Fiskerstrand, OLT Arthur Koot, Åke Fiskerstrand, OLT Arthur Koot, Åke Fiskerstrand, OLTArthur Koot, Åke Fiskerstrand, OLT Arthur Koot, Åke Fiskerstrand, OLT Arthur Koot, Åke Fiskerstrand, OLTArthur Koot, Åke Fiskerstrand, OLT Arthur Koot, Åke Fiskerstrand, OLTArthur Koot, Åke Fiskerstrand, OLTArthur Koot, Åke Fiskerstrand, OLT
 PausePause Pause
 OLT Sørøst organisering og planer, OLT Sørøst organisering og planer, OLT Sørøst organisering og planer, OLT Sørøst organisering og planer, OLT Sørøst organisering og planer, OLT Sørøst organisering og planer, OLT Sørøst organisering og planer, OLT Sørøst organisering og planer, OLT Sørøst organisering og planer, OLT Sørøst organisering og planer, OLT Sørøst organisering og planer, OLT Sørøst organisering og planer, OLT Sørøst organisering og planer, OLT Sørøst organisering og planer, OLT Sørøst organisering og planer, OLT Sørøst organisering og planer, OLT Sørøst organisering og planer, OLT Sørøst organisering og planer, OLT Sørøst organisering og planer, OLT Sørøst organisering og planer, OLT Sørøst organisering og planer, Nettverk; Trenere, v.g. skoler Nettverk; Trenere, v.g. skoler Nettverk; Trenere, v.g. skoler Nettverk; Trenere, v.g. skoler Nettverk; Trenere, v.g. skoler Nettverk; Trenere, v.g. skoler Nettverk; Trenere, v.g. skoler Nettverk; Trenere, v.g. skoler Nettverk; Trenere, v.g. skoler Nettverk; Trenere, v.g. skoler Nettverk; Trenere, v.g. skoler Nettverk; Trenere, v.g. skoler Nettverk; Trenere, v.g. skoler Nettverk; Trenere, v.g. skoler Nettverk; Trenere, v.g. skoler Nettverk; Trenere, v.g. skoler Nettverk; Trenere, v.g. skoler Nettverk; Trenere, v.g. skoler Nettverk; Trenere, v.g. skoler Nettverk; Trenere, v.g. skoler Jorunn Horgen og OLT Sørøst Jorunn Horgen og OLT SørøstJorunn Horgen og OLT SørøstJorunn Horgen og OLT Sørøst Jorunn Horgen og OLT SørøstJorunn Horgen og OLT SørøstJorunn Horgen og OLT Sørøst Jorunn Horgen og OLT SørøstJorunn Horgen og OLT Sørøst Jorunn Horgen og OLT SørøstJorunn Horgen og OLT Sørøst Jorunn Horgen og OLT Sørøst Jorunn Horgen og OLT SørøstJorunn Horgen og OLT Sørøst Jorunn Horgen og OLT Sørøst
Kl. 1630 Kl. 1630 Kl. 1630 -1730 Nettverksbygging med 1730 Nettverksbygging med 1730 Nettverksbygging med1730 Nettverksbygging med 1730 Nettverksbygging med1730 Nettverksbygging med1730 Nettverksbygging med1730 Nettverksbygging med 1730 Nettverksbygging med1730 Nettverksbygging med 1730 Nettverksbygging med1730 Nettverksbygging med1730 Nettverksbygging med1730 Nettverksbygging med 1730 Nettverksbygging med1730 Nettverksbygging med1730 Nettverksbygging med «Grab & Go» mat «Grab & Go» mat«Grab & Go» mat «Grab & Go» mat«Grab & Go» mat«Grab & Go» mat«Grab & Go» mat«Grab & Go» mat «Grab & Go» mat «

DEL 1 KL. 14-1730

FOR VIDEREGÅENDE SKOLER MEDTOPPIDRETT (PRIVATE OG OFFENTLIGE)
Kl. 14-1630
- Olympiatoppens utviklingsfilosofi, OLTs kriterier for «toppidrettsgymnasene», Arthur Koot, Åke Fiskerstrand, OLT
- OLT Sørøst organisering og planer, Nettverk; Trenere, v.g. skoler Jorunn Horgen og OLT Sørøst
Kl. 1630-1730 Nettverksbygging med «Grab & Go» mat


DEL 2 KL. 1630-2030

SÆRIDRETTENE, IDRETTSKRETSENE, KLUBBLEDERE/-TRENERE/-FORELDRE/-UTØVERE, HSN, V.G. SKOLER M/TOPPIDRETT, ANDRE
Kl. 1630-1730 Nettverksbygging med «Grab & Go» mat
Kl. 1730-2030
- Olympiatoppen Sørøst organisering og planer, Jorunn Horgen og OLT Sørøst
- Olympiatoppens utviklingsfilosofi, Arthur Koot, Åke Fiskerstrand, OLT
- Pause
- Toppidrettsutøveren Andreas Bjørnstad (bronse svømming PL 2016)
- Trenerutvikling -Idrettscoaching, Liv Hemmestad, OLT/HSN

Se vedlagte presentasjoner som ble holdt.