Olympiatoppen -- Sammen om de store prestasjonene

Olympiatoppen Sørøst er formelt etablert!

Olympiatoppen Sørøst (OLT Sørøst) er den syvende regionale avdelingen under Olympiatoppen og dekker fylkene Buskerud, Vestfold og Telemark.

Etter et langvarig prosjektarbeid fra idrettskretsene er endelig alle de fylkeskommunale vedtakene om oppstarts- og driftsmidler på plass. Vi takker fylkeskommunene i alle tre fylkene, i tillegg til Drammen kommune og Olympiatoppen sentralt som gjør det mulig å starte opp avdelingen etter sommerferien.

Med bakgrunn i det sterke engasjementet, tilgjengelige idrettsanlegg og ressurs-/kompetansemiljøer vil OLT Sørøst etableres som en nettverksorganisasjon i samarbeid med Høgskolen i Sørøst-Norge. Målet er å hente ut det beste fra regionens fagmiljøer og legge optimalt til rette for utviklingen av morgendagens utøvere i nært samarbeid med særforbundenes prestasjonsmiljøer. I tillegg vil OLT Sørøst jobbe med tilrettelegging for å kombinere toppidrett og videre utdanning.

OLT Sørøst skal være en utviklingsarena for toppidrett i regionen som skal utfordre, kvalitetssikre og støtte særforbundenes talentutviklingsarbeid for å utvikle morgendagens toppidrettsutøvere. Dette ønsker OLT Sørøst å gjøre gjennom etablering av gode møteplasser for prestasjonsutvikling på tvers av idrettene, hvor relasjonsbygging i prestasjonsteamene, styrking av daglig treningskvalitet og konkurransegjennomføring vil være noen av kjerneoppgavene.

Det er også et uttalt mål å kunne styrke stoltheten og identitet knyttet til gode prestasjonsmiljøer i regionen som kan få ringeffekter i forhold til regionalutvikling, samarbeid med næringsliv, offentlig sektor og andre. Noen av morgendagens utøvere vil kunne nå sine mål om toppidrettsprestasjoner, mens andre vil bli både morgendagens trenere, ledere og fremtidens samfunnsborgere i regionen.

Vi ser frem til oppstarten og utviklingen av Olympiatoppen Sørøst.

De tre idrettskretsene ønsker den nytilsatte avdelingslederen, Jorunn Horgen, lykke til og ser fram til et konstruktivt samarbeid!

Sportslige hilsener fra Buskerud, Telemark og Vestfold idrettskrets.

Klikk her for å gå til forsiden til Olympiatoppen Sørøst.

    Filer

    Ingen relaterte filer.