Olympiatoppen -- Sammen om de store prestasjonene

Trenerløftet for 2020 er åpent for søknader!

Nå kan trenere søke på neste runde av det anerkjente Trenerløftet-programmet!

Trenerløftet er et trenerkompetansetiltak som gir unge trenere i Agder en unik mulighet til å utvikle sin kompetanse og få erfaringer som vil løfte trenerprestasjonene til et helt nytt nivå. Og kompetansetiltaket er gratis for deltakerne takket være Sparebankstiftelsen DNB. Søknadsfristen er fredag 4. oktober! 

Her søker du om deltakelse på Trenerløftet for 2020.

Olympiatoppen fikk i 2018 en gave fra Sparebankstiftelsen DNB på 9 millioner kroner til det 2-årige prosjektet Trenerløftet. Prosjektets hovedmål er å bidra til kompetanseheving for unge talentfulle trenere, som trener unge talentfulle utøvere. Trenere som søker skal i hovedsak være under 30 år, men eldre trenere kan også unntaksvis kvalifisere seg til programmet. 

Trenerløftet ble utviklet i tett dialog mellom Olympiatoppen sentralt/regionalt og med særforbundene. Målet var å lage et tverridrettslig kompetansehevingsprogram med positiv effekt for deltakerne.

Programmet består i stor grad av ‘on-site’ veiledning, der hver trener gjennom ett år får 10 besøk av en erfaren og skolert veileder fra Olympiatoppen. Veilederens oppgave vil være å støtte, følge opp og utfordre trenernes arbeid med sine personlige utviklingsmål. I arbeidet med å kartlegge trenerens utviklingsmål for prosjektet, tar vi utgangspunkt i Olympiatoppens modell for trenere i norsk toppidrett, hvor kompetansemålene er sortert under følgende overskrifter:

• Idrettsfaglig kompetanse

• Ledelses- og relasjonskompetanse

• Kompetanse til å lede seg selv

I tillegg til å få besøk av en veileder i trenings- og konkurransesammenheng vil trenerne i hver region samles fire ganger i løpet av året for erfaringsutveksling, nettverksbygging og kunnskapsutvikling.

På toppen av dette kan hver deltakende trener søke om et særidrettslig egenutviklingsstipend på 10.000 Kr. som skal brukes til å videreutvikle egen kompetanse innen sin idrett. Forslag på gode måter å bruke stipendet på er mesterlære hos landslagstrenere, besøke sterke utviklingsmiljøer, eller delta på konferanser.

Mer informasjon om Trenerløftet finner du her.

For spørsmål om Trenerløftet i Agder-regionen, ta kontakt med prosjektansvarlig ved Olympiatoppen Sør; Arild Jørgensen på mobil 905 97 860 eller e-post ari-jo@online.no.

 

    Filer

    Ingen relaterte filer.