Olympiatoppen -- Sammen om de store prestasjonene

Søk om penger til å utvikle ditt idrettstalent.

Cultiva Ekspress Idrett jobber for at flere
unge utøvere skal få mulighet til å utvikle
sitt talent og nå sine mål.
Cultiva Ekspress Idrett jobber for at flere unge utøvere skal få mulighet til å utvikle sitt talent og nå sine mål.

Du kan få inntil 30.000,- kroner for å satse
og komme nærmere drømmen din.
De beste prestasjonene vil vurderes for ett
årets talentstipend på 50.000,- kroner.
Søk om penger til å utvikle ditt idrettstalent.
Informasjon og søknadsskjema finner du på
cultivaekspress.no.
Du kan få inntil 30.000,- kroner for å satse og komme nærmere drømmen din.
De beste prestasjonene vil vurderes for ett årets talentstipend på 50.000,- kroner.
Søk om penger til å utvikle ditt idrettstalent.

Informasjon og søknadsskjema finner du på cultivaekspress.no.

SØKNADSFRIST
1. oktober
STIPENDTYPER
• Ungdom (15-16 år) maks 15 000,-
• Elite (17-35 år) maks 30 000,-
I SØKNADEN VIL VI BLANT ANNET VITE
• Hvem er du er og hva du satser mot?
• Hvilke utgifter og inntekter du?
• Hvilke langtidsplaner du har for
trening, utvikling og konkurranser?
• Uttalelse fra klubbtrener, særkrets/
særforbund.
 
KRITERIER
• Du må være mellom 15 og 35 år.
• Ett eller flere av følgende krav må være oppfylt
(i prioritert rekkefølge):
- Du må enten representere en klubb i Kristiansand
- eller være tilknyttet et treningssted i Kristiansand
- eller være registrert elev/student i Kristiansand
- eller være folkeregistrert i Kristiansand
• Kun enkeltpersoner kan søke.
• Idrettslag e.l. kan ikke søke.
• Du må ha utarbeidet langtidsplan.
• Du må kunne vise til oppnådde resultater. 

KONTAKT OSS
post@cultivaekspress.no
Telefon 38 14 10 38
Trafo/Cultiva Ekspress
UiA – Fak for kunstfag
Postboks 422
4604 Kristiansand