Olympiatoppen -- Sammen om de store prestasjonene

IDRETTSSTIPEND 2016

Vest-Agder fylkeskommune deler også i år ut idrettstipend.

Fylkeskommunen deler ut 4 idrettsstipend på kr. 40.000.

Søkere må være fra Vest-Agder. Utøvere fra Vest-Agder som representerer idrettslag i andre fylker kan også søke. Ikke søknadsskjema.
 

Retningslinjer og skjema: www.vaf.no/tjenester/kultur

Søknad/forslag sendes: Vest-Agder fylkeskommune, Regionalavdelingen,

Serviceboks 517, 4605 Kristiansand eller til postmottak@vaf.no

Frist for innsending 1. oktober.


Klikk her for å lese hele vedlegget med alle tilskudd- og stipedordninger.