Olympiatoppen -- Sammen om de store prestasjonene

Olympiatoppen får 25 millioner over fem år i gave til talentutvikling

Olympiatoppen er tildelt 25 millioner kroner i gave fra Sparebankstiftelsen DNB til talentutvikling.

Pengene skal gå til utviklingsprosjekter i samarbeid med særforbundene, og målet er å bidra til at flere unge utøvere får muligheten til å nå toppen. Prosjektet skal drives av Olympiatoppen, og gå over fem år. Gaven til prosjektet vil være på fem millioner kroner pr. år.

Trykk her for mer informasjon om utviklingsprosjektet «Flere talenter mot toppen» 

-          Vi er svært takknemlige for denne rause gaven, og ydmyke overfor den spennende oppgaven som ligger foran oss. Vi har over tid sett at det er krevende å skape god ettervekst av unge talentfulle utøvere i mange idretter, særlig i idretter med dårlig økonomi og svakt markedspotensial. Denne gaven gir oss, sammen med særforbundene, muligheten til å jobbe enda mer systematisk for å få flere unge utøvere mot toppen, sier Tore Øvrebø, toppidrettssjef.

Coach for: Svømming, stuping, roing, langrenn, skøyter. Utdannet Cand. mag. med sosialøkonomi, historie og filosofi. Diplomtrener. Landslagsutøver i roing, deltok i OL 1988. Landslagstrener i roing over flere år. Øvrebø har tidligere vært ansatt i utholdenhets- avdelingen, som coach og utviklingssjef i Olympiatoppen.
Tore Øvrebø, toppidrettssjef

Sparebankstiftelsen DNB ble etablert i 2002, og eier i underkant av 10 prosent av aksjene i DNB. Det er utbyttet av disse aksjene som tildeles samfunnsnyttige prosjekter. Siden stiftelsen ble etablert, har den tildelt nærmere 2, 5 milliarder kroner til allmennyttige prosjekter, og i år er talentprosjekter i regi av Olympiatoppen på gavelisten.

-          Nærmiljø og idrett er et viktig område for Sparebankstiftelsen DNB, og vi gir hvert år mange gaver til lokale prosjekter som gir barn og unge mulighet til å være aktive. Med dette samarbeidet med Olympiatoppen ønsker stiftelsen å bidra til at flere unge skal kunne utvikle sitt talent videre – også til å kunne prestere på internasjonalt toppnivå, sier Sissel Karlsen, gavesjef i Sparebankstiftelsen DNB.

Samarbeidet med stiftelsen vil bygge på etablerte arbeidsformer i Olympiatoppen, med fokus på utviklingsidretter, arbeid på tvers av idretter og med tett faglig veiledning og oppfølging av ressurser fra Olympiatoppen. Arbeidet vil bli koordinert av utviklingsavdelingens enhet for talentutvikling.

-          Vår ambisjon er å jobbe kontinuerlig med å utvikle morgendagens toppidrettsutøvere. I tillegg til å foredle de beste vi har, må vi sørge for en god ettervekst av unge utøvere, som kan gi oss flere topputøvere. Prosjektet har arbeidstittel «Flere mot toppen», og skal være godt forankret på høyeste nivå i de ulike særforbundene, og ha en tydelig målsetting om å utvikle utøvere som kan prestere på toppnivå i fremtidens OL, Paralympics, VM og EM, sier Trond Skarsem Pedersen, utviklingssjef i Olympiatoppen.


Trond Skarsem Pedersen (2).jpg

Generalsekretæren i Idrettsforbundet setter også stor pris på gaven, og mener den gir spennende muligheter.

- Dette er en stor tillit til norsk idrett fra Sparebankstiftelsen DNB. Det er godt å se at det gode prestasjonsutviklingsarbeidet som gjøres gjennom Olympiatoppen og særforbundene blir ytterligere stimulert faglig og økonomisk gjennom denne gaven, sier Inge Andersen, generalsekretær i Norges idrettsforbund.

Utlysning av søknadskriterier for særforbundene vil skje i løpet av april, mens aktuelle prosjekter skal være valgt ut før sommerferien. Det vil bli lagt opp til en felles oppstartsamling på Olympiatoppen etter sommeren.

Trykk her for mer informasjon om utviklingsprosjektet «Flere talenter mot toppen»

 

    Filer

    Ingen relaterte filer.