Olympiatoppen -- Sammen om de store prestasjonene

26. september Temakveld Prestasjonsutvikling, Asker

I optimaliseringen av idrettsutøverens utvikling og prestasjon, stiller idretten store krav til trenerens og idrettslederens forståelse av prosessen for prestasjonsutvikling.

Temakvelden er tilpasset trenere og ledere for dagens og morgendagens toppidrettsutøvere fra ca. 16 år og eldre.

Del 1. Jorunn Horgen presenterer og diskuterer prestasjonslæren hun utviklet gjennom sin karriere som toppidrettsutøver og overføring av denne til
trener- og lederroller i  idretten.

Del 2. Erik Hofseth deler innsikter om prestasjonens psykologi som gir trenere og ledere gode forutsetninger for å  forstå og påvirke prestasjonsprosessen.

Del 3.  Workshop – hvordan kan du som trener/leder prestere bedre i din rolle?

Påmelding innen  19. september: https://olympiatoppen.typeform.com/to/QQT74L
Begrensede plasser.

    Filer

    Ingen relaterte filer.