Olympiatoppen -- Sammen om de store prestasjonene

Vi søker fagkonsulenter

Olympiatoppens regionale avdelinger skal lede an og være en pådriver for å utvikle morgendagens utøvere og trenere, herunder ligger også ansvar for å utvikle paraidretten i regionen. Med bakgrunn i vår ressurssituasjon trenger vi flere fagkonsulenter som vil få ansvar for å utvikle og formidle relevant kompetanse i regionen, og gjennom dette være sentrale bidragsytere i å kvalitetssikre prioriterte særidretters toppidrettsarbeid.

Søk her innen 20. august 2019.
https://210290.webcruiter.no/Main/Recruit/Public/4114773563?link_source_id=0

I forhold til pågående prosesser med å etablere Viken fylkeskommune og Vestfold og Telemark fylkeskommune det neste året, vil Olympiatoppen Sørøst jobbe med lokale/regionale tiltak og prosjekter som også vil bli knyttet opp mot en fremtidig helhetlig modell for Olympiatoppen i området Østlandet.

Regionen er nettverksorganisert og har i dag tilgang til kontorplasser i tilknytning til våre samarbeidspartnere for å dekke de geografisk og faglige områdene optimalt. Det må påregnes utstrakt reisevirksomhet, men vi etterstreber bruk av virtuelle hjelpemidler for å jobbe effektivt og styrke samarbeidet i regionen og fagavdelingene i Olympiatoppen. Engasjementene gjelder frem til sommeren 2020, men med mulighet for forlengelse i forhold til fremtidig organisering av avdelingen. 

    Filer

    Ingen relaterte filer.

    • Personal stafettpinne.png