Olympiatoppen -- Sammen om de store prestasjonene

21.mai Kampidretter - tverridrettslig trenerutvikling

Tverridrettslig samling og trenerutvikling for kampidrettene; bryting, boksing, judo, karate og taekwondo i Drammen.

Olympiatoppen Sørøst og Olympiatoppen Øst ønsker sammen med særforbundene å skape en sosial og faglig arena som legger til rette for tverridrettslig erfaringsutveksling og kompetanseheving innenfor de ulike kampidrettene.

Kraft/styrke som faktor i grunntrening for kampsport
Program: • Informasjon og bakgrunn for samlingen v/ Raik Tietze • Oppfølging av samlinger 2018; Trenerrollen v/Jorunn Horgen • Olympiatoppen utviklingsfilosofi • Kraft / styrke som faktor i grunntrening for kampsport v/fagansatte kraft/styrke Olympiatoppen
Vi oppfordrer trenere til å ta med en utøver til den delen av samlingen som omfatter kraft/styrke, ca kl 19.00 til 21.00. Det vil komme utfyllende informasjon om denne delen nærmere samlingen.
Tema for denne samlingen er kraft/styrke som faktor i grunntrening for kampsport

Program:
• Informasjon og bakgrunn for samlingen v/ Raik Tietze
• Oppfølging av samlinger 2018 og trenerrollen v/Jorunn Horgen
• Olympiatoppen utviklingsfilosofi v/ Jorunn Horgen
• Kraft / styrke som faktor i grunntrening for kampsport v/Magnus Midttun, Teemu Pasanen og Lars Rune Haslestad