Olympiatoppen -- Sammen om de store prestasjonene

"Optimal trening for kraft og hastighet" - vellykket testuke i FoU prosjekt

FoU samarbeid mellom Olympiatoppen Øst, Høgskolen i Østfold og Universitetet i Agder

"Optimal trening for kraft og hastighet"

Et samarbeidsprosjekt mellom Olympiatoppen, Universitetet i Agder og Høgskolen i Østfold skal se på mulighetene for å optimalisere treningen for kraft og hurtighet. Ansvarlig for studien ved Olympiatoppen Øst er Paul Solberg. 

Dette gjøres gjennom at deltakerne gjennomfører et testbatteri med fokus på styrke, spenst og hurtighet. Basert på testene blir deltakerne plassert i tre ulike grupper som skal trene i 8 uker før de testes på nytt. Deltakerne blir da fordelt på 3 grupper hvor fokuset er at:
- deltakerne skal trene på sine svakheter (optimalisering av kraft-hastighets forholdet)
- deltakerne skal trene på sine styrker (enten hastighetstrening eller styrketrening)
- deltakerne trener barlansert mellom sine styrker og svakheter (både hastighet og styrke)

Deltakerne i studien har denne uken gjennomført en rekke tester for styre, spenst og hurtighet. De skal nå inn i en 8 ukers treningsperiode før de skal gjennomføre det samme testbatteriet på nytt. Vi ønsker spillerne fra Stjernen Hockey og Wang Toppidrett lykke til med treningsperioden og ser frem til neste testrunde!


Vi takker for gode bidrag til at testuken ble gjennomført og ser frem til videre samarbeid:
- Stjernen Hockey og Wang Toppidrett for inkludering av deltakere og lån av utstyr
- Universitetet i Agder og masterstudentene Kolbjørn Lindberg og Martin Thorsen Frank
- Olympiatoppen region Sør
- Olympiatoppens fagavdeling kraft/styrke
- Høgskolen i Østfold

    Filer

    Ingen relaterte filer.