Olympiatoppen -- Sammen om de store prestasjonene

Fagsamling for prioriterte miljøer - høsten 2018

Olympiatoppen Øst arrangerer fagsamlinger for prioriterte miljøer pekt på av de respektive særforbundene.

Samlingene har som formål å støtte og styrke særforbundets arbeid med morgendagens utøvere og deres trenere i regionen. Samlingene skal fungere som faglige og sosiale møteplasser på tvers av idretter. 

Høsten 2018 er det foreløpig planlagt 3 samlinger for prioriterte miljøer i regi av OLT Øst:

27.09.18: Teknisk motorisk trening kl 19.00 - 21.00
Samlingen ledes av Birgit Vallestrand og Paul Solberg og avholdes ved Active Center i Fredrikstad (Tomteveien 21). 

12.10.18: Fagsamling for prioriterte trenere
Samlingen har som formål å samle prioriterte trenere i et faglig og sosialt fora. Samlingen vil avholdes i Olympiatoppen Øst sine lokaler på Kråkerøy. Mer informasjon kommer.

29.11.18: Testing av styrke og utholdenhet
Samlingen ledes av Paul Solberg og Ole Sveen. Det vil bli gjennomgått teoretisk tilnærming og praktisk gjennomføring av styrketester og utholdenhetstester. Samlingen avholdes i lokalene til Høgskolen i Østfold, avdelingen Kråkerøy.

Mer informasjon og påmelding:
Ønsker du mer informasjon eller melde deg på noen av arrangementene kontakt Erling Strand på erling.strand@olympiatoppen.no eller telefon 481 45 533.