Olympiatoppen -- Sammen om de store prestasjonene

Første samling i prosjektet "Tett på" - ishockey

«Tett på» Ishockey er et prosjekt i samarbeid mellom Norges Ishockeyforbund og Olympiatoppen. Første samling for spillere fra Østfold ble avhold i Fredrikstad 25.06.18

«Tett på» Ishockey har som formål å være tett på våre største talenter på herresiden frem mot OL i Beijing 2022. Målgruppen for prosjektet er spillere i alderen 20-24 år som har potensiale for å støttespillere og kulturbærer på herrelandslaget frem mot OL i 2022. Prosjektet starter opp med spillere fra Østfold og det er ambisjoner om å utvide prosjektet til andre regioner.

Det er Petter Salsten og Petter Thoresen som er ansvarlig for inkludering av spillere i prosjektet og fra Østfold er Henrik Knold, Kristian Østby og Jens Kristian Lillegrend inkludert. Det ble på første samling gjennomført fysiske tester og en generell kapasitetsanalyse, dette danner grunnlaget for videre oppfølging av spillerne.

Det legges opp til to samlinger årlig med testing i kombinasjon med ukentlig oppfølging av spillerne i regionen i tett dialog med trenerapparatet i klubben.

Vi gleder oss til videre samarbeid med Norges Ishockeyforbund og de uttatte spillerne!

 

    Filer

    Ingen relaterte filer.