Olympiatoppen -- Sammen om de store prestasjonene

Topptrener 2 2020 - 2022

Nytt kull på TOPPTRENER 2 utdanningen i Trondheim starter høsten 2020 med NY søknadsfrist 1. juni.

Utdanningen er utviklet av fagmiljøer ved NTNU i samarbeid med Olympiatoppen. Den bygger på refleksjon over egen praksis, teoretisk kunnskap og Olympiatoppens erfaringer og kunnskap. Det knyttes et tett forhold mellom forskningsbasert teori- og praksisfeltet i trenerfaget. Undervisningen belyser og utfordrer overføringsverdier mellom ulike idretter ved utstrakt bruk av erfaringsutvekslinger. Utdanningen er en 2 årig deltidsutdanning som gir 60 studiepoeng.
Målgruppen er:
Trenere som arbeider med idrettsutøvere på høyt nasjonalt og internasjonalt nivå
Trenere som gjennom sitt særforbund kan dokumentere at de er på vei inn i et trenerengasjement for utøvere på høyt nasjonalt eller internasjonalt nivå
Målet med utdanningen:
Å videreutvikle trenerkompetansen for å forbedre utøvere på høyt nasjonalt og internasjonalt nivå
Utnytte toppidrettsfaglig kompetanse på tvers av ulike idretter gjennom etablering av trenernettverk 
Les mer om opptakskrav, søknad, de enkelte kursene og samlingene her: https://www.ntnu.no/videre/topptrener-2  
Spørsmål? Kontakt: 
Koordinator for Topptrener 2, Trine Løkke, Tlf.: 48 06 26 38, E-post: trine.lokke@ntnu.no eller
Administrativ kontaktperson ved NTNU Videre, Bente Moslet, Tlf.: 73 59 76 72, E-post: bente.moslet@ntnu.no  
Utdanningen er utviklet av fagmiljøer ved NTNU i samarbeid med Olympiatoppen. Den bygger på refleksjon over egen praksis, teoretisk kunnskap og Olympiatoppens erfaringer og kunnskap. Det knyttes et tett forhold mellom forskningsbasert teori- og praksisfeltet i trenerfaget. Undervisningen belyser og utfordrer overføringsverdier mellom ulike idretter ved utstrakt bruk av erfaringsutvekslinger. Utdanningen er en 2 årig deltidsutdanning som gir 60 studiepoeng.

Målgruppen er:
  • Trenere som arbeider med idrettsutøvere på høyt nasjonalt og internasjonalt nivå
  • Trenere som gjennom sitt særforbund kan dokumentere at de er på vei inn i et trenerengasjement for utøvere på høyt nasjonalt eller internasjonalt nivå

Målet med utdanningen:
  • Å videreutvikle trenerkompetansen for å forbedre utøvere på høyt nasjonalt og internasjonalt nivå
  • Utnytte toppidrettsfaglig kompetanse på tvers av ulike idretter gjennom etablering av trenernettverk 
Les mer om opptakskrav, søknad, de enkelte kursene og samlingene her
  
Spørsmål kan sendes til:
Koordinator for Topptrener 2
Trine Løkke
Tlf.: 48 06 26 38
E-post: trine.lokke@ntnu.no

Administrativ kontaktperson ved NTNU Videre
Bente Moslet
Tlf.: 73 59 76 72
E-post: bente.moslet@ntnu.no  

    Filer

    Ingen relaterte filer.