Olympiatoppen -- Sammen om de store prestasjonene

Topptrener 2 2018 - 2020

Nytt kull på TOPPTRENER 2 utdanningen i Trondheim starter høsten 2018 med NY søknadsfrist 28. mai.

Nytt kull på TOPPTRENER 2 utdanningen i Trondheim starter høsten 2016 med søknadsfrist 10. mai
Utdanningen er utviklet av Olympiatoppen i samarbeid med fagmiljøer på NTNU. Den gir 60 studiepoeng og er en deltidsutdanning.Målgruppen er:- Trenere som arbeider med idrettsutøvere på høyt nasjonalt og internasjonalt nivå- Trenere som gjennom sitt særforbund kan dokumentere at de er på vei inn i et trenerengasjement for utøvere på høyt nasjonalt eller internasjonalt nivåMålet med utdanningen:- Å videreutvikle trenerkompetansen for å forbedre utøvere på høyt nasjonalt og internasjonalt nivå- Utnytte toppidrettsfaglig kompetanse på tvers av ulike idretter gjennom etablering av trenernettverk Utdanningen bygger på refleksjon over egen praksis, teoretisk kunnskap og Olympiatoppens erfaringer og kunnskap. Det knyttes et tett forhold mellom forskningsbasert teori- og praksisfeltet i trenerfaget. Undervisningen belyser og utfordrer overføringsverdier mellom ulike idretter ved utstrakt bruk av erfaringsutvekslinger. Les mer om opptakskrav, de enkelte emnene og samlingene her: http://videre.ntnu.no/pages/mastergrader/topptrener_ii/.Les om søknad og opptak her: http://videre.ntnu.no/pages/mastergrader/topptrener_ii/soeknad_og_opptak/. Spørsmål kan sendes til: Koordinator for Topptrener II, Trine Løkke, Tlf.: 48 06 26 38, E-post: trine.lokke@ntnu.no ellerAdministrativ kontaktperson ved NTNU Videre, Bente Moslet, Tlf.: 73 59 76 72, E-post: bente.moslet@ntnu.no Utdanningen er utviklet av Olympiatoppen i samarbeid med fagmiljøer på NTNU. Den gir 60 studiepoeng og er en deltidsutdanning.
Målgruppen er:
Trenere som arbeider med idrettsutøvere på høyt nasjonalt og internasjonalt nivå
Trenere som gjennom sitt særforbund kan dokumentere at de er på vei inn i et trenerengasjement for utøvere på høyt nasjonalt eller internasjonalt nivå
Målet med utdanningen:
Å videreutvikle trenerkompetansen for å forbedre utøvere på høyt nasjonalt og internasjonalt nivå
Utnytte toppidrettsfaglig kompetanse på tvers av ulike idretter gjennom etablering av trenernettverk 
Utdanningen bygger på refleksjon over egen praksis, teoretisk kunnskap og Olympiatoppens erfaringer og kunnskap. Det knyttes et tett forhold mellom forskningsbasert teori- og praksisfeltet i trenerfaget. Undervisningen belyser og utfordrer overføringsverdier mellom ulike idretter ved utstrakt bruk av erfaringsutvekslinger. 
Les mer om opptakskrav, de enkelte emnene, samlingene, søknad og opptak her
Brosjyre for Topptrener II
 
Spørsmål kan rettes til: 
Koordinator for Topptrener II
Trine Løkke
Tlf.: 48 06 26 38
E-post: trine.lokke@ntnu.no
Administrativ kontaktperson ved NTNU Videre
Bente Moslet
Tlf.: 73 59 76 72
E-post: bente.moslet@ntnu.no
Utdanningen er utviklet av Olympiatoppen i samarbeid med fagmiljøer på NTNU. Den gir 60 studiepoeng og er en deltidsutdanning.

Målgruppen er:
  • Trenere som arbeider med idrettsutøvere på høyt nasjonalt og internasjonalt nivå
  • Trenere som gjennom sitt særforbund kan dokumentere at de er på vei inn i et trenerengasjement for utøvere på høyt nasjonalt eller internasjonalt nivå
Målet med utdanningen:
  • Å videreutvikle trenerkompetansen for å forbedre utøvere på høyt nasjonalt og internasjonalt nivå
  • Utnytte toppidrettsfaglig kompetanse på tvers av ulike idretter gjennom etablering av trenernettverk 
Utdanningen bygger på refleksjon over egen praksis, teoretisk kunnskap og Olympiatoppens erfaringer og kunnskap. Det knyttes et tett forhold mellom forskningsbasert teori- og praksisfeltet i trenerfaget. Undervisningen belyser og utfordrer overføringsverdier mellom ulike idretter ved utstrakt bruk av erfaringsutvekslinger.

Les mer om opptakskrav, de enkelte emnene og samlingene her

Brosjyre for Topptrener 2

Spørsmål kan sendes til:
Koordinator for Topptrener 2
Trine Løkke
Tlf.: 48 06 26 38
E-post: trine.lokke@ntnu.no

Administrativ kontaktperson ved NTNU Videre
Bente Moslet
Tlf.: 73 59 76 72
E-post: bente.moslet@ntnu.no