Olympiatoppen -- Sammen om de store prestasjonene

Mental trening

Nytt studie innen Mental trening startet januar 2017. Utdanningen er et samarbeid mellom NTNU og Olympiatoppen.

«Mental trening»
Nytt studie innen Mental trening starter januar 2017. Studiet gir en innføring i hva mental trening er, hvilke viktige mentale funksjoner som er involvert i læringsprosesser og hvilke basale hjernefunksjoner som regulerer disse mentale funksjonene. Studiet omfatter også opplæring i ulike typer psykologiske metoder og teknikker som kan anvendes for å øke en persons mentale funksjon og prestasjonsevne. Deltakerne får også opplæring i hvordan man pedagogisk lærer utøveren/eleven å anvende mental trening. Denne delen omfatter bruk av pedagogiske virkemidler samt anvendelse og praktisk bruk av ulike kommunikasjonsteknikker. Utdanningsprogrammet bygger på evidensbasert forskning innen mental trening, kognitiv atferdsteori, kognitiv psykologi, metakognitiv psykologi og moderne hjerneforskning. 36 søkere har søkt studiet innen søknadsfristen.
25 trenere er valgt ut til å delta i programmet hvorav alle er i målgruppen.
Studiet gir en innføring i hva mental trening er, hvilke viktige mentale funksjoner som er involvert i læringsprosesser og hvilke basale hjernefunksjoner som regulerer disse mentale funksjonene.

Studiet omfatter også opplæring i ulike typer psykologiske metoder og teknikker som kan anvendes for å øke en persons mentale funksjon og prestasjonsevne.

Deltakerne får også opplæring i hvordan man pedagogisk lærer utøveren/eleven å anvende mental trening. Denne delen omfatter bruk av pedagogiske virkemidler samt anvendelse og praktisk bruk av ulike kommunikasjonsteknikker.

Utdanningsprogrammet bygger på evidensbasert forskning innen mental trening, kognitiv atferdsteori, kognitiv psykologi, metakognitiv psykologi og moderne hjerneforskning.

25 trenere er valgt ut til å delta i programmet hvorav alle er i målgruppen.

Les mer om mental trening studiet.

    Filer

    Ingen relaterte filer.