Olympiatoppen -- Sammen om de store prestasjonene

Trenerutvikling med Olympiatoppen 2015

Olympiatoppen Midt-Norge ønsker å tilby trenerutvikling til trenere eller foreldre som ønsker å lære mer om veien mot fremtidig toppidrettsnivå, slik at de kan være best mulig rustet til å støtte sine utøvere på veien. 

Olympiatoppen ønsker å tilby trenerutvikling til trenere eller foreldre som ønsker å lære mer om veien mot fremtidig toppidrettsnivå, slik at de kan være best mulig rustet til å støtte sine utøvere på veien. Målgruppen er trenere eller foreldre for utøvere som er involvert i viktige perioder i idrettsutviklingen i veien mot et internasjonalt nivå. Trenere i målgruppen må ha en ambisjon om å jobbe med en toppidrettssatsning.
Målgruppen er trenere eller foreldre for utøvere som er involvert i viktige perioder i idrettsutviklingen i veien mot et internasjonalt nivå. Trenere i målgruppen må ha en ambisjon om å jobbe med en toppidrettssatsning.

Tema på programmet er: 
  • Ledelse og organisering
  • Kulturbygging
  • Treningsprosesser
Trenerens egenutvikling vil være i fokus under hele programmet og det vil bli arbeidet med å definere styrker og svakheter hos den enkelte trener og i hans/hennes miljø.

Programmet vil pågå i ett år og bestå av 4 samlinger og 4 coaching prosesser i grupper, se her for dato og klokkeslett
Alle samlingene og prosessene vil være i Toppidrettssenteret i Granåsen.

Kursavgift er kr. 4000 og det er bindende påmelding.
Påmelding sendes til trine.lokke@ntnu.no innen 1. februar.
Vi har 20 plasser.

Ta kontakt dersom du har noen spørsmål.