Olympiatoppen -- Sammen om de store prestasjonene

Topptrener II 2016 - 2018

Nytt kull på TOPPTRENER II utdanningen i Trondheim starter høsten 2016 med søknadsfrist 10. mai

Utdanningen er utviklet av Olympiatoppen i samarbeid med fagmiljøer på NTNU. Den gir 60 studiepoeng og er en deltidsutdanning.
Målgruppen er:
- Trenere som arbeider med idrettsutøvere på høyt nasjonalt og internasjonalt nivå
- Trenere som gjennom sitt særforbund kan dokumentere at de er på vei inn i et trenerengasjement for utøvere på høyt nasjonalt eller internasjonalt nivå
Målet med utdanningen:
- Å videreutvikle trenerkompetansen for å forbedre utøvere på høyt nasjonalt og internasjonalt nivå
- Utnytte toppidrettsfaglig kompetanse på tvers av ulike idretter gjennom etablering av trenernettverk 
Utdanningen bygger på refleksjon over egen praksis, teoretisk kunnskap og Olympiatoppens erfaringer og kunnskap. Det knyttes et tett forhold mellom forskningsbasert teori- og praksisfeltet i trenerfaget. Undervisningen belyser og utfordrer overføringsverdier mellom ulike idretter ved utstrakt bruk av erfaringsutvekslinger. 
Les mer om opptakskrav, de enkelte emnene og samlingene her: http://videre.ntnu.no/pages/mastergrader/topptrener_ii/.
Les om søknad og opptak her: http://videre.ntnu.no/pages/mastergrader/topptrener_ii/soeknad_og_opptak/. 
Spørsmål kan sendes til: 
Koordinator for Topptrener II, Trine Løkke, Tlf.: 48 06 26 38, E-post: trine.lokke@ntnu.no eller
Administrativ kontaktperson ved NTNU Videre, Bente Moslet, Tlf.: 73 59 76 72, E-post: bente.moslet@ntnu.no
Utdanningen er utviklet av Olympiatoppen i samarbeid med fagmiljøer på NTNU. Den gir 60 studiepoeng og er en deltidsutdanning.

Målgruppen er:
  • Trenere som arbeider med idrettsutøvere på høyt nasjonalt og internasjonalt nivå
  • Trenere som gjennom sitt særforbund kan dokumentere at de er på vei inn i et trenerengasjement for utøvere på høyt nasjonalt eller internasjonalt nivå
Målet med utdanningen:
  • Å videreutvikle trenerkompetansen for å forbedre utøvere på høyt nasjonalt og internasjonalt nivå
  • Utnytte toppidrettsfaglig kompetanse på tvers av ulike idretter gjennom etablering av trenernettverk 
Utdanningen bygger på refleksjon over egen praksis, teoretisk kunnskap og Olympiatoppens erfaringer og kunnskap. Det knyttes et tett forhold mellom forskningsbasert teori- og praksisfeltet i trenerfaget. Undervisningen belyser og utfordrer overføringsverdier mellom ulike idretter ved utstrakt bruk av erfaringsutvekslinger. 

Les mer om opptakskrav, de enkelte emnene, samlingene, søknad og opptak her

Brosjyre for Topptrener II
 
Spørsmål kan rettes til:
Koordinator for Topptrener II
Trine Løkke
Tlf.: 48 06 26 38
E-post: trine.lokke@ntnu.no

Administrativ kontaktperson ved NTNU Videre
Bente Moslet
Tlf.: 73 59 76 72
E-post: bente.moslet@ntnu.no