Olympiatoppen -- Sammen om de store prestasjonene

Prestasjonsutvikling: Coaching og ledelse

Frode Moen, leder i Olympiatoppen Midt-Norge, har gitt ut bok om systematisk prestasjonsutviklingsarbeid. Grunnlaget for boka er Moens mangeårig arbeid med prestasjonsutvikling som toppidrettsutøver, leder, trener, coach, konsulent og lærer.

I alt arbeid der prestasjonsutvikling er målet, enten det er inne idrett, kultur, arbeidsliv eller skole, vil det være en rekke faktorer som påvirker mulighetene for positiv utvikling og vekst. Skal man lykkes i hjelperollen som trener, leder eller coach, er det avgjørende at man har en bevissthet om hvordan man får best utbytte av ulike læringssituasjoner, og at man arbeider systematisk for å påvirke faktorene i de ulike læringskontakstene for å oppnå prestasjonsutvikling. Med et helhetlig perspektiv som utgangspunkt for arbeidet, ses de forskjellige læringskontekstene i sammenheng. Det gir større muligheter for å utnytte potensialet for læring og utvikling i alle deler av prestasjonsutviklingsarbeidet, i nært samspill med utøverne.

Boka kan kjøpes hos Akademika forlag.
Forfatterhonoraret går til norsk kombinertsport, slik at vi får nye stjerner også i fremtiden.

    Filer

    Ingen relaterte filer.

    • Coaching og ledelse av Frode Moen