Olympiatoppen -- Sammen om de store prestasjonene

Ny bok i idrettsernæring

Interessen for idrettsernæring har økt betraktelig de siste årene men det er lite norsk litteratur på dette feltet. Dette har Ernæringsavdelingen på Olympiatoppen tatt tak i.

Det er nå lansert en fagbok på idrettsernæring som er skrevet av noen av de mest anerkjente på sitt felt fra Olympiatoppen, Universitetet i Oslo, Norges Idrettshøgskole, Ullevål Universitetssykehus og Universitetet i Agder.

Denne fagboken er beregnet på alle med interesse for ernæring og trening og den er lagt opp slik at alle kapitlene avsluttes med et oversiktelig praktisk kapittel.

 

    Filer

    Ingen relaterte filer.