Olympiatoppen -- Sammen om de store prestasjonene

Kombinasjonen toppidrett og utdanning ved NTNU

NTNU har en forpliktende samarbeidsavtale med NIF/OLT hvor et av samarbeidsområdene i avtalen er å legge tilrette for at toppidrettsutøvere kan kombinere studier ved NTNU med sin toppidrettskarriere.

Det er ønskelig at dette gjøres kjent for alle; - utøvere, sportslige ansvarlig, trenere og støtteappartet i klubber/team/organisasjonen og ellers i nettverket. NTNU ønsker at de av dere som har utøvere og som har planer om å studere ved NTNU, eller som er studenter ved NTNU, tar kontakt med dem slik at de kan finne gode løsninger for et tilrettelagt studieløp kombinert med toppidrettssatsning.

Les mer i denne informasjonsbrosjyren.