Olympiatoppen -- Sammen om de store prestasjonene

Om annonsekampanjen "En nasjonal prestasjonskultur"?

Olympiatoppen gjennomførte i 2010 en annonsekampanje hvor Aksel Lund Svindal, Nils Erik Ulset, stafettjentene i langrenn og Olaf Tufte er frontfigurer.

Målet for kampanjen er å løfte frem visjonen til Olympiatoppen "Sammen om de store prestasjonene", tydeliggjøre verdien av fellesskapets betydning for utøvernes utvikling, og invitere ulike samfunnsaktører til å være med på å videreutvikle prestasjonskulturen i landet.

- Fra tid til annen er det nødvendig for oss å minne omgivelsene om hva vi står for, hvordan vi jobber og hva vi strekker oss etter. Vi ønsker å skape nysgjerrighet om Olympiatoppens rolle i samfunnet. Ett av budskapene er at vi jobber for å videreutvikle en norsk prestasjonskultur, og ønsker å invitere flere aktører til å spille på lag med oss for å utvide prestasjonshorisonten, sier toppidrettssjef Jarle Aambø.


Aksel_2.jpgAnnonsekampanjen skal også tydeliggjøre Olympiatoppens verdier, med et spesielt fokus på det kollektive, men med utøveren i sentrum.

- Prestasjonstenkningen og kompetansen er bærebjelkene i det vi jobber med, men det er kollektivet som er grunnmuren. Det at vi jobber og utvikler oss sammen, på tvers av ulike idretter og miljøer, og sammen arbeider for at utøverne skal få best mulig betingelser til å få ut sitt potensial, er en av Olympiatoppens fremste verdier, fortsetter Aambø.

Toppidrettens ressurser er også tema i kampanjen, og det blir tydeliggjort at forholdet mellom de vedtatte sportslige målene og kostnadene vil bli utfordrende i fremtiden.

- Vi må være ærlige på at vi trenger bedre rammebetingelser over tid for at den enkelte utøver og det enkelte lag skal få mulighet til å få ut sitt potensial. Dersom vi skal klare å nå de målene som er satt for norsk toppidrett, er vi nødt til å henge med på de kravene internasjonal toppidrett forutsetter. Dette er også et varsko om at vi er i ferd med å sakke akterut på ressurssiden og en invitasjon til nasjonen til å være med på å videreutvikle prestasjonskulturen her i landet, avslutter toppidrettssjef Jarle Aambø.

 

 

 

 

    Filer

    Ingen relaterte filer.