Olympiatoppen -- Sammen om de store prestasjonene

Kurs ERNÆRING, PSYKISK HELSE OG PRESTASJON 2021-2022

Første kull på utdanningen i Trondheim starter høsten 2021 med søknadsfrist 16. august.

Utdanningen er et samarbeid mellom Olympiatoppen Midt-Norge og NTNU. Hensikten er å øke kunnskap, kompetanse og ferdigheter om ernæring og prestasjon, samt utfordringer knyttet til psykisk helse. Den bygger på refleksjon over egen praksis, teoretisk kunnskap og Olympiatoppens erfaringer og kunnskap. Undervisningen belyser holdninger og kulturer med fokus på å knytte verdigrunnlag og helseperspektiv sammen. Utdanningen er samlingsbasert og går over to semestre (høst/vår) som gir 15 studiepoeng.
Målgruppen:
Personer som jobber i miljøer hvor kombinasjonen ernæring, psykisk helse og prestasjon er aktuelt, f.eks. i idrettsmiljøer, skolesektoren, helsesektoren, kulturlivet og i næringslivet.
Målet med utdanningen:
Utvikle kunnskap om ernæring for optimal prestasjon uten å skape psykiske helseproblemer
Kan formidle og utvikle relasjonelle ferdigheter som skaper åpenhet og motivasjon for positiv endring
Les mer om opptakskrav, søknad, kurset og samlingene her
Link
Utdanningen er et samarbeid mellom Olympiatoppen Midt-Norge og NTNU. Hensikten er å øke kunnskap, kompetanse og ferdigheter om ernæring og prestasjon, samt utfordringer knyttet til psykisk helse. Den bygger på refleksjon over egen praksis, teoretisk kunnskap og Olympiatoppens erfaringer og kunnskap. Undervisningen belyser holdninger og kulturer med fokus på å knytte verdigrunnlag og helseperspektiv sammen. Utdanningen er samlingsbasert og går over to semestre (høst/vår) som gir 15 studiepoeng.

Målgruppen:
  • Personer som jobber i miljøer hvor kombinasjonen ernæring, psykisk helse og prestasjon er aktuelt, f.eks. i idrettsmiljøer, skolesektoren, helsesektoren, kulturlivet og i næringslivet.
Målet med utdanningen:
  • Utvikle kunnskap om ernæring for optimal prestasjon uten å skape psykiske helseproblemer
  • Kan formidle og utvikle relasjonelle ferdigheter som skaper åpenhet og motivasjon for positiv endring
Les mer om opptakskrav, søknad, kurset og samlingene her.

Spørsmål kan sendes til:
Fagkoordinator ved Olympiatoppen Midt-Norge
Andrea Næss
E-post: andrea@tiforalle.no 

Administrativ kontaktperson ved NTNU Videre
Bente Moslet
Tlf.: 73 59 76 72
E-post: bente.moslet@ntnu.no 

    Filer

    Ingen relaterte filer.