Olympiatoppen -- Sammen om de store prestasjonene

Nyhetsbrev

Hver måned sender Olympiatoppen Midt-Norge ut et nyhetsbrev til alle i Olympiatoppen, både sentralt og i alle regionene. Dette for å informere om hva vi gjør og hva som skjer i de prosjektene som vi jobber tettest med i Midt-Norge.
Hver måned utarbeider Olympiatoppen Midt-Norge et nyhetsbrev for å informere om hva vi gjør og hva som skjer i de prosjektene som vi jobber tettest med i Midt-Norge. Her er nyhetsbrev for 2020.

Nyhetsbrev 01 2020
Nyhetsbrev 02 2020
Nyhetsbrev 03 2020
Nyhetsbrev 04 2020
Nyhetsbrev 05 2020
Nyhetsbrev 06 2020
Nyhetsbrev 07 08 2020
Nyhetsbrev 09 2020