Olympiatoppen -- Sammen om de store prestasjonene

Regionale avdelinger

De regionale avdelingene har som oppdrag å utvikle og formidle relevant kompetanse i regionene og gjennom dette være sentrale bidragsytere i å kvalitetssikre prioriterte særidretters toppidrettsarbeid.
Den viktigste målgruppen for OLTs regionale avdelinger er morgendagens toppidrettsutøvere og deres trenere, ledere og miljøer. 

Olympiatoppen Nord

Olympiatoppen Nord skal lede an og være en pådriver for å utvikle morgendagens utøvere og internasjonale toppidrettsutøvere i Nord-Norge.

Olympiatoppen Midt-Norge

Vi skal lede an og være en pådriver for å utvikle morgendagens utøvere og internasjonale toppidrettsutøvere i Midt-Norge.

Olympiatoppen Innlandet

OLT Innlandet skal lede an og være en pådriver for å utvikle morgendagens utøvere og internasjonale toppidrettsutøvere i vår region.

Olympiatoppen Vest

Olympiatoppen Vest-Norge (OLTV) skal være et regionalt kompetansesenter for toppidrett på Vestlandet.

Olympiatoppen Sørvest

Olympiatoppen Sørvest-Norge skal være et regionalt kompetansesenter for toppidrett i Rogaland.

Olympiatoppen Sør

OLT Sør skal lede an og være en pådriver for å utvikle morgendagens toppidrettsutøvere og internasjonale toppidrettsutøvere i vår region. 

Olympiatoppen Sørøst

Olympiatoppen Sørøst skal være en utviklingsarena for toppidrett i regionen Buskerud, Vestfold og Telemark som skal utfordre, kvalitetssikre og støtte særforbundenes talentutviklingsarbeid for å utvikle morgendagens toppidrettsutøvere.

Olympiatoppen Øst

OLT Øst skal lede an og være en pådriver for å utvikle morgendagens toppidrettsutøvere og internasjonale toppidrettsutøvere i Østfold. Det arbeides for utvidelse av regionen frem mot 2019 og 2020. 

Kontakt oss

Olympiatoppen

Telefon
21 02 90 00
Besøksadresse
Sognsveien 228
Poststed
0840 Oslo
Treningssenteret
24 07 57 20
Sportshotellet
22 02 57 35
Helseavdelingen
24 07 57 10

Regioner