Olympiatoppen -- Sammen om de store prestasjonene

Invitasjon til lunsjmøte for trenere 23.mars.

I disse hjemmekontortider vil vi i Olympiatoppen Innlandet inviterer trenere i Innlandet til en videokonferanse mandag 23.mars klokken 12:00-13:30. 

Det er spesielle tider og hverdagen er drastisk endret for oss alle. Vi ønsker derfor å invitere til en idemyldring og erfaringsutveksling om hvordan dere trenere kan håndtere denne situasjonen på best mulig måte. Det har vært mange permitteringer i idretten som i samfunnet ellers de siste dagene, og mange lever i uvisshet. I denne situasjonen ønsker vi å være her for dere og bistå så godt vi kan. 

 Agenda

  • Vår idrettspsykolog Dag André Nilsen vil innlede med «Trenerrollen i en annerledes tid»
  • Åpen diskusjon om hvordan vi kan håndtere situasjonen på en best mulig måte
  • Temaer og spørsmål dere ønsker hjelp med i den situasjonen dere opplever nå
  • Vegen videre for temamøter i cyberspace.

 Vi vil ha med mange av våre fagpersoner i møtet som er der for å bistå så godt som mulig dere i denne situasjonen.

 Meld dere på i lenken under.

 https://bit.ly/2xFQI6K

 Dere som melder dere på vil få detaljert informasjon om konferansen innen mandag klokka 10:00.

 Dersom tiltaket er vellykket og noe dere ønsker at vi skal fortsette med, så ser vi for oss å kjøre jevnlige av denne typen møter i cyberspace så lenge corona krisen pågår med ulike temaer som er relevante for dere trenere både rent faglig og ikke minst   på det mellommenneskelige plan.

    Filer

    Ingen relaterte filer.