Olympiatoppen -- Sammen om de store prestasjonene

Økende para-aktivitet i Innlandet

Takket være midler fra Stiftelsen VI har Olympiatoppen Innlandet trappet opp sin satsing på paraidretten. Fagkonsulent Mikko Kokslien er tett på miljøet og har hatt mange spennende para-aktiviteter den siste tiden.

Som en del av satsingen har vi hatt flere fellestreninger hver måned i regi OLT Innlandet.

- Med øktene får vi et treningsmiljø på tvers av grener, noe jeg tror er inspirerende for utøverne. Denne treningen er med på å bygge opp et allment fysisk grunnlag hos utøvere og gjør utøverne i stand til å absorbere og tåle mer trening. Trening kan også være med å bedre den hverdagslige livsfunksjonen for personer med bevegelsesnedsettelse, sier Mikko.

Selv om tilbudet har blitt tatt godt imot i para-miljøet, er det fortsatt plass til flere.

- Vi har delt opp gruppene i sittende og stående, der vi har hatt regelmessige treninger for begge grupper. Tilbudet er tilgjengelig for utøvere som satser eller som har ambisjoner om å starte en satsing innenfor paraidrett. Terskelen for å bli med på økt skal være lav, og alle interesserte er velkomne innom for å se hva vi gjør, forteller Kokslien.

Se innslag på NRK fra oppstarten i fjor høst her. Det jobber også med et utvidet treningstilbud på Lillehammer og Gjøvik. Mer informasjon om dette kommer innen kort tid.

Eget curling-tilbud

I samarbeid med Lillehammer Curlingklubb og Idrettskretsen har vi fått etablert et nytt curlingtilbud for parautøvere. Her er det ukentlig treninger i curlinghallen på Stampesletta hver torsdag kl 18.00-19.30.

- Dette har absolutt vært et veldig fint supplement til det øvrige tilbudet for parautøvere i regionen, sier Mikko.

Breddesamling med Skiforbundet

For to uker siden var Mikko innom Skiforbundets breddesamling for parautøvere.

- Jeg fikk muligheten til å ha en basisøkt med utøverne på Sjusjøen. Her hadde vi rullestolbasket som oppvarming, før vi hadde øvelser som fokuserte på kjernemusklatur for langrennsløpere. Mye av øvelsene gikk på balanse og var naturlig nok koblet tett opp mot de kravene som stilles til kjelkepiggere, forteller Mikko.

 Flere fellessamlinger

I samarbeid med idrettskretsen er det også arrangert to fellessamlinger med fokus på rekrutteringa av nye utøver. På samlingen var også mer erfarne utøvere tilstede.

- Vi har gode erfaringer fra disse samlingene og opplever at samlinger som dette blir tatt godt imot. Dette er noe vi ønsker å fortsette med også fremover, sier Kokslien.

Utover de ulike prosjektene og treningene er Mikko ofte med enkeltutøvere på økter for å bistå i den daglige treningen.

 

    Filer

    Ingen relaterte filer.