Olympiatoppen -- Sammen om de store prestasjonene

Lunsjmøte med Christian Berge

Invitasjon til lunsjmøte med Christian Berge
TEMA: «Lagbygging og etablering av prestasjonskultur

I Innlandet har vi trenere på høyt nivå innenfor flere idretter, hvor du er identifisert som en av disse. Olympiatoppen Innlandet ønsker at vi sammen skal utvikle hverandre, og på denne måten bidra til at idretten i vår region når nye høyder. Med jevnlige frokost/lunsjmøter ønsker vi å skape møteplasser for inviterte trenere, hvor aktuelle problemstillinger fra trenings- og konkurransehverdagen tas opp og diskuteres. Vi ønsker at møtene skal bidra til ett større nettverk for dere som trenere og skape en arena for kunnskapsutveksling på tvers av idrettene. På møtene vil det være enkel bevertning og spennende innledere som grunnlag for gode samtaler og faglig debatt.

    Filer

    Ingen relaterte filer.